Archivado en Comunicats, Previsio Social

Caixa Sabadell - Comunicat

2005: l聮any del pla de pensions


La Secci贸 Sindical de CCOO passem comptes a finals de cada any en un comunicat de valoraci贸. El 2005 seria francament decebedor si no fos per l聮acord de modificaci贸 del pla de pensions, aconseguit 聯in extremis聰 l聮煤ltim dia. Despr茅s de tot un any de treball intens amb un 煤nic acord al cab脿s ens assalten molts dubtes: ens hem tornat incapa莽os de negociar?, o 茅s la Direcci贸 i la nova 脌rea de Recursos Humans qui ha variat la seva postura tradicional i han optat per entonar el NO davant qualsevol millora que proposem?. Ens hem de preparar perqu猫 aix貌 茅s el que ens espera en els proper temps?


pdf
print
pmail

PLA DE PENSIONS

Aquest ha estat el gran pacte d聮aquest any, i ens ha costat for莽a. Exactament un any sencer. Les principals millores que ens aporta aquest acord s贸n:

聽聽聽聽聽 Transformaci贸 de la prestaci贸 de jubilaci贸 del subpla 1 a un sistema d聮aportaci贸 definida, on les prestacions matem脿tiques passen a ser drets consolidats. Tothom coneix el capital acumulat que t茅 i el que li correspondr脿 en el moment de la jubilaci贸 (amb possibles modificacions depenent de la rendibilitat del fons).

聽聽聽聽聽 Millora dels capitals a assolir per bona part del col路lectiu, en afegir cl脿usules addicionals de garantia (saldos 31/12/05 amb excedent o capital equivalent a renda del 0,35% del salari pensionable per any treballat).

聽聽聽聽聽 Consolidaci贸 immediata d聮una part de l聮exc茅s del marge de solv猫ncia.

聽聽聽聽聽 Inclusi贸 dins del subpla 1 dels companys que el 29 de maig de 1986 eren empleats de Caixa Sabadell i van quedar adscrits al subpla 2. Aquests companys veuran incrementats substancialment els seus drets consolidats.

聽聽聽聽聽 Increment molt important de les aportacions que fa la Caixa als part铆cips del subpla 2. Aquest any passen de 710 a 800 euros. Increment de 50 euros anuals durant 4 anys i de 30 euros anuals durant 5 m茅s.

聽聽聽聽聽 La prestaci贸 de risc (invalidesa o mort) passa a ser de com a m铆nim cinc vegades el salari pensionable de l聮empleat, i per tots els part铆cips. Igualment garanteix per tothom la recuperaci贸 铆ntegra dels seus drets consolidats en el cas que aquests siguin superiors a cinc vegades el seu salari pensionable.

Aquesta millora, i sense voler desmer猫ixer les anteriors, 茅s potser la m茅s important de totes. Ja no tornarem a tenir un vidu/a que es quedi amb una petita pensi贸 i perdi els capitals acumulats fins aquell moment en el pla de pensions. Per貌 no nom茅s aix貌, sin贸 que garantim un m铆nim molt important (cinc vegades el salari pensionable) i ampliem a tots els part铆cips el dret al cobrament d聮aquesta prestaci贸. A m茅s, ser脿 el propi empleat qui decideixi el beneficiari d聮aquest dret.

Pr茅stecs: La secci贸 sindical de CCOO va demanar a la Direcci贸 l聮increment del capital m脿xima sol路licitaren el pr茅stec complementari per l聮adquisici贸 de l聮habitatge habitual, i la possibilitat que els empleats sense parella puguin accedirtamb茅 a aquest pr茅stec. La resposta ha estat afirmativa i esperem que en els propers dieses modifiqui la normativa incorporant aquestes millores.


ELS TEMES PENDENTS

El 2004 van quedar moltes coses pendents perqu猫 la signatura del conveni col路lectiu i la transposici贸 de categories van absorbir la major part dels nostres esfor莽os i recursos. Aquests temes, i d聮altres que han anat sorgint,s聮han tractat al llarg del 2005 i el resultat ha estat el seg眉ent:

Configuraci贸 de l聮equip volant: malgrat tothom coneix i pateix que l聮equip volant o equip de refor莽 茅s totalment inadequat i insuficient, la Direcci贸 no va voler escoltar les nostres propostes i s聮encaparr脿 en que aquest tema 茅s compet猫ncia exclusiva seva. Per la nostra part els hi vam fer arribar una proposta de dotaci贸, configuraci贸 i funcions que cal suplir (com per exemple Directors en l聮equip volant) per貌 com hem dit, no volen negociar aquest assumpte. Ells sols estan prou capacitats per arreglar-ho: esperem que ho demostrin algun dia.

Jubilacions anticipades: Durant l聮any passat no es va poder tractar aquest tema, ja que primer s聮havia de modificar el Pla de Pensions. Un cop enllestit aquest assumpte, esperem poder plantejar diferents solucions a la Direcci贸 per poder arribar a un acord, que possibiliti a aquells empleats que ho desitgin la finalitzaci贸 de la seva vida laboral abans dels 65 anys.

Incorporaci贸 de treballadors amb discapacitat: La Direcci贸 tampoc ha aconseguit el 2005 trobar cap treballador amb discapacitat que s聮adapti a les necessitats de Caixa Sabadell. Constatem que la voluntat integradora de la nostra Entitat es limita a les accions de l聮Obra Social i a la publicitat.
Formaci贸:d聮aquest tema vam parlar molt l聮any passat. Despr茅s d聮estar m茅s d聮un any negociant, la Direcci贸 va arribar a una oferta que, segons ells, era la millor de tot el sector per貌 que posada en pr脿ctica, nom茅s afectava a una vintena de treballadors. Evidentment, des de CCOO vam rebutjar aquesta proposta perqu猫 la nostra fita 茅s millorar les condicions de tots els treballadors de la plantilla.

Et recordem que la formaci贸 realitzada fora de la jornada laboral 茅s volunt脿ria i per tant, no est脿s obligat a realitzar-la.

Nivell XIII: Malgrat les peticions de CCOO, Caixa Sabadell manifesta que no pot deixar de fer servir el nivell XIII per les noves contractacions, ja que el cost que suposaria fer-ho 茅s molt elevat, i 聯nom茅s聰 s贸n 9 mesos.

Malgrat no coneixem amb certesa quin 茅s el motiu, sens dubte que la utilitzaci贸 del Nivell XIII t茅 molt a veure amb la dificultat que t茅 la Caixa per trobar personal i en el fet que aquest any m茅s de 20 companys han fugit de Caixa Sabadell cap altres empreses on estaven millor remunerats. Perqu猫 actualment, els companys de recent incorporaci贸, estan buscant feina mentre treballen a CS i aix貌 no havia passat mai. Si volem uns empleats fidels, interessats en el nostre pojecte de futur i amb ganes de tirar endavant la Caixa aquest no 茅s el cam铆 a seguir.

Incentius: durant l聮any passat hem dedicat diversos comunicats a aquest assumpte. Nom茅s volem recordar-vos el que ha de tenir un sistema d聮incentius: transpar猫ncia, objectivitat, equilibri i universalitat. Dels tres primers 铆tems hom pot tenir la seva opini贸 (la nostra ja la coneixes 30/06/2005) per貌 del darrer no hi ha cap mena de dubte. A Caixa Sabadell no existeix perqu猫 hi ha un important col路lectiu de treballadors excl貌s.

Est脿 clar que per la Direcci贸 aquests treballadorsno aporten cap valor afegit al seu treball.

El que no est脿 tan clar 茅s si els responsables d聮elaborar el pla estrat猫gic i els pressupostos de l聮any 2005 cobraran incentius. El seu desencert en les previssions de creixement del sector i la seva manca de reacci贸 per adequar-nos a les noves circumst脿ncies s贸n signes evidents que no els mereixen. De moment la Direcci贸 no s聮ha manifestat malgrat es hi vam preguntar.

Ja podeu imaginar la soluci贸: els objectius de creixement de l聮any 2006 seran prou ambiciososcom per intentar recuperar el terreny perdut, sense tenir en compte que potser, les condicions del mercat d聮aquest any no s贸n les mateixes que les de l聮any passat. L聮assoliment ser脿 pr脿cticament impossible i, per tant, no cobrarem incentius. Els plats trencats sempre els acaben pagant els mateixos.

Igualtat d聮oportunitats: El 2005 vam tornar a fer l聮estudi sobre igualtat d聮oportunitats en la carrera professional per a homes i dones, basant-nos en la mateixa metodologia que s聮ha utilitzat a tot el sector i que ha servit per condemnar judicialment alguna Caixa. El resultat de l聮estudi va ser el mateix que altres anys: A Caixa Sabadell, malgrat sembli el contrari, hi ha discriminaci贸 en la carrera professional per ra贸 de sexe. I el motiu 茅s ben senzill:proporcionalment a la composici贸 de la plantilla, promocionen molts m茅s homes que no pas dones, encara que l貌gicament en termes absoluts sigui al contrari.

La Caixa per貌, continua afirmant que no s聮ha de fer res, per que a CS no hi ha discriminaci贸. Potser caldr脿 fer el mateix cam铆 que altres Caixes perqu猫 s聮ho creguin.

Des de la Secretaria de la Dona de la Secci贸 Sindical de CCOO continuarem insistint en establir mesures que afavoreixin la conciliaci贸 de la vida laboral amb la familiar (assumpte cada cop m茅s important pel gran nombre de treballadors amb c脿rregues familiars), i en consensuar un Protocol d'Assetjament Sexual, perqu猫 en un tema tan delicat com aquest 茅s molt important que totes les parts demostrin que rebutgen aquest tipus de conductes i que les mesures que es prendran davant qualsevol cas seran contundents.

Salut laboral: A inst脿ncies de CCOO el Ministeri de Treball ha iniciat actuacions sobre la prevenci贸 de riscos laborals a les Caixes d'Estalvis. Les actuacions de la Inspecci贸 s'estan centrant en els seg眉ents aspectes:

聽聽聽聽聽聽聽 Comprovar l'adequaci贸 i sufici猫ncia de les actuacions de prevenci贸 en salut laboral realitzades per les caixes. En aquest sentit, des de CCOO ja vam denunciar que el Servei de Prevenci贸 Mancomunat de les Caixes d'Estalvi (SPMCA) no disposa dels mitjans suficients per realitzar la seva tasca.

聽聽聽聽聽聽聽 L'avaluaci贸 de riscos ergon貌mics, psicosocials i condicions ambientals dels llocs de treball, tot aix貌 amb especial atenci贸 a la consideraci贸 de la plantilla de les caixes com usuaris de pantalles de visualitzaci贸 de dades (PVD). 脡s inadmissible que no se聮ns reconegui com usuaris de pantalles i aix铆 evitar la intervenci贸 dels delegats de prevenci贸 en tots els processos d'implantaci贸 i renovaci贸 d'equips i programes.

  • Tampoc han volgut considerar l'atracament com risc laboral, ni que hi hagi riscos psicosocials (assetjaments, estr猫s...) susceptibles de prevenir en la nostra professi贸.

Des de CCOO sabem que aquest proc茅s ser脿 llarg i que requerir脿 molta intensitat, per貌 esperem que finalment serveixi per a millorar les condicions que en l'脿mbit de la salut ens afecten.

Pla de Desenvolupament Professional: El PDP va n茅ixer esgarrat i dif铆cilment es redre莽ar脿. La Secci贸 Sindical de CCOO no va voler adherir-s聮hi per la manca de garanties i transpar猫ncia que oferia i cada cop n聮estem m茅s conven莽uts.

El fets parlen per s铆 sols. Cont铆nuament tenim const脿ncia de persones que promocionen pel vell sistema del dit, demostrant la Caixa, que no creu en el sistema que ella mateixa va implantar. A Serveis Centrals la situaci贸 tampoc millora. A l聮inici es van definir els llocs de treball de cada unitat assignant la categoria de t猫cnic precisament a aquells empleats amb el salari m茅s elevat.

Actualment hi ha un desgavell total. La Caixa ens ha reconegut que no t茅 una classificaci贸 de llocs de treball de Serveis Centrals. Desconeix quants empleats hi ha a cada unitat i les funcions que desenvolupen. No sap quina feina correspon a les diferents categories (t猫cnic, especialista, gestor operatiu), ni quins empleats la realitzen. Quan un empleat demana el reconeixement del seu c脿rrec, se li respon que no t茅 el 聯perfil聰 adequat, malgrat tampoc s贸n capa莽os d聮indicar quin perfil correspon a cada lloc (per fer la feina si que el tenen, per貌 per cobrar el sou no). Quin PDP 茅s aquest?.

Com podeu veure, malgrat s聮ha avan莽at en assumptes tan importants com la promoci贸 i el pla de pensions, encara queda molt cam铆 per fer. En el 2006 continuarem lluitant per aconseguir solucions a aquests i altres problemes en els que ens trobem els treballadors de Caixa Sabadell en la nostra relaci贸 amb l聮Entitat.

Sabadell, 26 de gener de 2006