Archivado en Comunicats

On hi ha majoria de Comissions Obreres es nota


A les Caixes on tenim majoria CCOO, les condicions laborals dels treballadors milloren considerablement.


pdf
print
pmail

I tant si es nota la majoria de Comissions Obreres en els comit√®s d¬íempreses d¬íaltres Caixes. Mireu si no el pacte al que han arribat la Direcci√≥ de Caixa Manresa i els representants de CCOO (majoria en el ¬Ėcomit√®) i que us reprodu√Įm al final d¬íaquest comunicat.
Tot i que, és de justícia dir-ho, també compten amb un Director General més, com ho diríem, d’aquest món? Sabem, perquè els nostres companys de Caixa Manresa que han negociat aquest pacte ens ho han dit, que no ha sigut gens fàcil. La seva Direcció també, al principi, els hi va costar entendre això de la conciliació de la vida laboral i familiar. Però els de Comissions fa molt de temps que s’hi barallen per aquest i altres temes, com nosaltres ho fem aquí (recordeu les nostres propostes a la Direcció i les nostres protestes al carrer) I tota aquesta lluita ha donat, al final, els seus fruits. Tot i que, insistim, nosaltres encara tenim una direcció molt més dura (i per això, creiem també, necessitem ser més contundents en les nostres reivindicacions)
Gaudiu, doncs, d¬íun pacte fet entre persones dialogants que posa un punt de modernitat i sentit de la responsabilitat a un fet, el de la conciliaci√≥ de la vida laboral i  familiar, que tan malm√®s est√† aqu√≠ a casa nostre.
Convidem, des d’aquí, una vegada més, a que la Direcció perquè afronti els reptes que se li presenten y deixi d’amagar el cap sota l’ala.

Mataró, 30 de setembre de 2005

ACORD CONCILIACI√ď VIDA LABORAL I FAMILIAR
un punt de partida important

 

conveni col·lectiu 2003-2006

acord conciliació 23.09.05

FLEXIBILITAT HORÀRIA

-

Possibilitat de demanar flexibilitat hor√†ria i fins a 15 dies laborables de perm√≠s retribu√Įt en els casos establerts en l'acord.

PERM√ćS RETRIBU√ŹT PER NAIXEMENT DE FILLS, MALALTIA GREU O DEFUNCI√ď

Permisos retribu√Įts en cas de naixement de fills o malaltia greu o mort de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat: 2 dies, 4 si hi ha despla√ßament.

Permisos rertibu√Įts: 3 dies en el cas de naixement o adopci√≥ de fills o en el cas de malaltia greu o mort de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, 5 dies si hi ha despla√ßament.
Naixement amb cesària: 5 dies.

PERM√ćS RETRIBU√ŹT DE LACT√ÄNCIA

Condicionat al fet que s'hagi gaudit, almenys, d'una part del permís de maternitat/paternitat.

Perm√≠s retribu√Įt per les 3 setmanes naturals (21 dies) immediatament seg√ľents al perm√≠s de maternitat/paternitat. Aquest perm√≠s el podr√† sol¬∑licitar indistintament el pare o la mare sense necessitat que hagi gaudit pr√®viament de part del perm√≠s de maternitat/paternitat.

REDUCCI√ď DE JORNADA

Es podr√† demanar per tenir cura de fills menors de 6 anys o disminu√Įts f√≠sics o ps√≠quics.
La reducció de la jornada haurà de ser com a mínim d'un terç.
Per a la cura del menor el període mínim serà d'1 any.

S'amplia l'edat del menor de 6 a 8 anys.
Es podr√† reduir la jornada a partir d'1 hora tant pels menors com pels disminu√Įts f√≠sics o ps√≠quics.
Desapareix el període mínim d'1 any per a la cura del menor.

FLEXIBILITAT EN DIES DE PERM√ćS

Les caixes podran concedir permisos per un període màxim de 6 mesos.

S'hi afegeix 1 mes subjecte a les circumstàncies que s'especifiquen a l'acord.

VACANCES

-

Les vacances corresponents a l'any del naixement del fill, sempre que no s'hagin pogut fer anteriorment per causa del descans maternal, es podran realitzar fins el 31 de mar√ß de l'any seg√ľent.

DONA EMBARASSADA

-

Llevat que hi hagi mutu acord, no es traslladarà a un altre municipi la dona treballadora embarassada. Sempre que les necessitats de servei ho permetin, la Caixa mirarà d'atendre les sol·licituds que les empleades embarassades puguin fer per apropar-se al seu domicili.

DESPESES PER NAIXEMENT O ADOPCI√ď DE FILL DISCAPACITAT

-

S'abonarà un ajut econòmic de 6.000 euros pel naixement o adopció d'un fill discapacitat (acreditat degudament per certificació oficial de Benestar Social).

VIOL√ąNCIA DE G√ąNERE

-

Les persones que siguin víctimes de violència de gènere gaudiran dels drets previstos a la Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre de "Mesures de protecció integral contra la violència de gènere". En aquests casos es podran flexibilitzar els criteris de concessió de préstecs o bestretes al personal per atendre situacions de necessitat.

FORMACI√ď

-

Es facilitar√† la participaci√≥ dels empleats i empleades que estiguin d'exced√®ncia per motius familiars, en cursos de formaci√≥ adequats per al seu reciclatge professional, preferentment durant l'√ļltim trimestre d'exced√®ncia per a facilitar la seva reincorporaci√≥.
Durant aquesta situació d'excedència, es podrà participar en convocatòries d'exàmens per capacitació, com si s'estigués en actiu.