Archivado en Comunicats, Salari

Sobre la paga de beneficis

Com a conseqüència de les nombroses consultes adreçades a la nostra Secció Sindical per la qüestió de la Paga de Beneficis a cobrar properament, (amb quasi tota seguretat el proper dia 7 de Juny), des de CCOO considerem oportú explicar a tothom la present qüestió.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Una de les millores assolides per l’actual Conveni, signat per CCOO, ha sigut la de posar fi a la progressió de les pagues. Per tant, tots els empleats i empleades a partir de la transposició del Conveni, (a casa nostra es va produir el Juny del 2004) hem de cobrar la totalitat de les pagues. El Conveni només exceptua en aquesta qüestió als companys/es amb menys d’un any d’antiguitat en el moment de la transposició, que cobren 16 pagues durant el seu primer any d’antiguitat.

 

Només la molt restrictiva interpretació de la Caixa, lesiva per els interessos del conjunt de treballadors/es, farà que no tothom cobri la paga de beneficis a la que té dret.

 

Sobre aquest fet, us volem recordar que la Secció Sindical de CCOO, va interposar una demanda contra la Caixa Laietana i la vàrem guanyar en primera instància, tot invalidant la seva forma d’actuar. La Caixa, com sabeu, ha interposat un recurs i estem a la espera de la nova sentència per fer que la Caixa aboni correctament la Paga de Beneficis.

 

A continuació, detallem, pels diversos grups d’empleats/es, l’aplicació de la Caixa. La data a tenir en compte és la de l’antiguitat a la Caixa, no la del darrer contracte.

 

 

  1. Empleats/es amb data antiguitat anterior a 31/01/2001, cobraran tota la paga sencera.

 

  1. Empleats/es amb data antiguitat entre 1/02/2001 i 31/05/2001 cobraran set mesos de pagues més els mesos treballats en aquest període Febrer-2001 i Maig 2001.

 

  1. Empleats/es amb data antiguitat entre 01/06/2001 fins 30/06/2003 cobraran set mesos de pagues.

 

  1. Empleats/es amb data antiguitat entre 01/07/2003 i 31/12/2003 cobraran la part proporcional al temps treballat en aquest període.

 

  1. Empleats/es amb data antiguitat entre 01/01/2004 i 31/05/2004 no cobraran cap quantitat.

 

  1. Empleats/es amb data antiguitat entre 01/06/2004 i 31/12/2004, cobraran la part proporcional al temps treballat l’any 2004.

 

Aquesta és la molt restrictiva interpretació que fa la Caixa sobre aquesta qüestió.

 

La sentència guanyada per CCOO, és totalment contraria a l’aplicació que fa la Caixa i en cas de portar-la a terme es cobraria de la següent manera.

 

  1. Empleats/es amb data d’antiguitat a la empresa anterior a 31/12/2003 tota la paga sencera.

 

  1. Empleats/es amb data d’antiguitat a la empresa entre 01/01/2004 i 31/05/2004, la part proporcional al temps treballat l’any 2004.

 

  1. Empleats/es amb data d’antiguitat a la empresa entre 01/06/2004 i 31/12/2004, la part proporcional al temps treballat l’any 2004.

 

Com podeu comprovar, la Caixa, com sempre, fa una interpretació molt negativa pels nostres interessos. Esperem que la demanda presentada per CCOO faci rectificar l’actuació de la Caixa en benefici de tothom.

 

Per a més informació i per saber més sobre les Pagues de Beneficis dels anys anteriors, que també reclamen, i que amb la sentència guanyada faltarien per abonar,  us animem a adreçar-vos als membres de la Secció Sindical de CCOO.

 

 

LA CAIXA NO APLICA CORRECTAMENT EL CONVENI,

 

CCOO DEMANDA A LA CAIXA

 

I  LA AUDIÈNCIA NACIONAL ENS DONA LA RAÓ

 

 

 

Mataró, 3 de juny de 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es