Archivado en Comunicats, beneficis socials

Ajut d'estudis i de guarderia: q眉esti贸 solventada


Detectades algunes anomalies en el pagament de certes ajudes, ens v脿rem adre莽at per carta (02.06.05) sol路licitant el compliment estricte dels articles 58, 59 i 60 del nostre Conveni Col路lectiu (veieu annex) El dia 3 de juny ens v脿rem entrevistar amb el Cap de Recursos Humans per tractar d聮aquest i d聮altres temes. Matar贸, 8 de juny de 2005


pdf
print
pmail

El cap铆tol VIII del nostre Conveni Col路lectiu (signat per Comissions Obreres) estableix en els seus articles 58, 59 i 60 quins s贸n els requisits per gaudir de l聮ajuda de guarderia (art. 58), les ajudes per a la formaci贸 de fills d聮empleats, (art, 59) i l聮ajuda per a estudis dels empleats, (art. 60)

La Caixa, per q眉estions t猫cniques i d聮organitzaci贸 (?) decideix fer els pagaments de les quantitats que pertoquen per aquests conceptes als demandants del dret en un data determinada, pr猫via sol路licitud del interessat/da, q眉esti贸 aquesta que no recull el Conveni, per貌 que la Caixa, per control administratiu, sol路licita.

Ara b茅, el dret a la percepci贸 d聮aquestes ajudes NO ES PERD PERQU脠 ALG脷 NO LA DEMANI QUAN LA CAIXA TANCA EL SEU TERMINI.

Detectades algunes anomalies en el pagament de certes ajudes, ens v脿rem adre莽at per carta (02.06.05) sol路licitant el compliment estricte dels articles 58, 59 i 60 del nostre Conveni Col路lectiu (veieu annex) El dia 3 de juny ens v脿rem entrevistar amb el Cap de Recursos Humans per tractar d聮aquest i d聮altres temes.

Sobre aquesta q眉esti贸 de les ajudes volem fer una cronologia de fets, perqu猫 tothom tingui tota l聮informaci贸 de primera m脿.

  • La Secci贸 Sindical de CCOO detecta les anomalies produ茂des pel no pagament de l聮ajut de guarderia.

    03.06.05 Reuni贸 dels representants de la Secci贸 Sindical de CCO i el Cap de Recursos.     

En aquesta reuni贸, a la que tamb茅 hi assisteix el responsable d聮organitzaci贸, Sr. Antonio Ortiz, es debaten una pluralitat de temes, entre ells el de l聮ajut de guarderia. L聮Esteve Mart铆nez empla莽a al Cap de Recursos a acomplir escrupolosament all貌 que diu el Conveni. Li recrimina que des de el Departament de Recursos  es pugui dir als empleats que no tenen dret a la percepci贸 de l聮ajut. Se li diu textualment (al Sr. Urrutia) que no venim a demanar cap favor, sin贸 a reclamar un dret.

Dins d聮aquella reuni贸, es proposa, per part de CCOO que, si la Caixa per motius d聮organitzaci贸 administrativa (?) no pot anar destil路lant una per una totes les peticions que arribin fora de termini i s聮estima m茅s fer-ho de manera agrupada coincidint amb el pagament que es fa al setembre, a nosaltres (malgrat que creiem que no 茅s motiu suficient aquest que ens donen) ens semblaria b茅 que 茅s pagu茅s l聮ajuda endarrerida juntament amb la de l聮any en curs, per貌 en cap cas ning煤 ha de perdre el seu dret.

   06.06.05 El Cap de Recursos truca personalment al Secretari de la Secci贸 Sindical, als voltants del migdia, a l聮oficina 021, on treballa, i li comunica la decisi贸 que ha pres i que ja ha comunicat a la Responsable d聮Administraci贸 de Personal i Formaci贸. El Sr. Urrutia pren la decisi贸 de que l聮empleat/da que no demani l聮ajut d聮estudis i/o guarderia dins del termini que marca l聮entitat, ho podr脿 fer l聮any vinent, conjuntament amb la petici贸 de l聮any en curs.

      08.06.05 Per tal d聮aclarir alguns dubtes sorgits arran de la decisi贸 de la Caixa al voltant d聮aquest tema, entre les 12 i les 13h. el responsable de Formaci贸 de la nostra Secci贸 Sindical, es posa en contacte amb la Responsable d聮Administraci贸 de Personal i Formaci贸, que li confirma els detalls de com es procedir脿 al pagament dels ajuts.

A continuaci贸, aquesta Secci贸 Sindical va comunicar telef貌nicament als qui ens han consultat sobre aquest assumpte que la nostra gesti贸 ha donat els seus fruits. Despr猫s d聮aclarir amb dades concretes tot aquest affaire, algunes coses semblen evidents. Una d聮elles, (av铆s per a navegants) 茅s que contrasteu l聮informaci贸 que us donen amb la que podeu rebre dels vostres representants sindicals, no per res, per貌 val m茅s tenir dues o tres opinions que no nom茅s una.

 

Aix铆, doncs, tornem a recordar a tots aquells i aquelles que no hagin demanat l聮ajut d聮estudis o guarderia ho facin ara quan la Caixa envi茂 el document (al voltant dels mes de juny/juliol) i facin constar en el mateix que demanen l聮ajut de l聮any en curs i del anterior. 

 

 

  • SOBRE EL PAGAMENT DE LLIBRES EN L聮AJUDA D聮ESTUDIS DELS EMPLEATS/DES

 

Dins de la reuni贸 a la que hem fet refer猫ncia tamb茅 es va tractar el tema de l聮ajuda d聮estudis per a empleats i empleades.

Sobre aquest tema tamb茅 volem informar-vos que el 聯Juzgado de lo Social聰 n潞 28, en procediment n潞 401/93 sobre una reclamaci贸 de quantitat, al voltant del pagament de llibres en l聮ajuda d聮estudis per a empleats/des, va dictaminar sent猫ncia favorable a un treballador que va reclamar-li a Caixa Madrid el pagament de TOTS els llibres que necessitava per assignatura i que la Direcci贸 de l聮Entitat 茅s negava a pagar.

En aquest sentit sembla que la Direcci贸 de la nostra Caixa tamb茅 vol pagar nom茅s un sol llibre per assignatura, la qual cosa, a la vista de la sent猫ncia i del que diu el nostre conveni, no pot fer. Per tant, tamb茅 us demanem que si us deneguen el pagament de llibres ens ho feu saber.

 

  • DECISI脫 DE LA CAIXA SOBRE LA N脪MINA ELECTR脪NICA

 

Un altre dels temes tractats a la reuni贸 va ser el de la n貌mina electr貌nica. Com ja sabeu, aquesta Secci贸 Sindical de Comissions Obreres us va informar de la il路legalitat del format electr貌nic com a suport del

vostre salari, segons sent猫ncia de l聮Audi猫ncia Nacional, en demanda interposada per CCOO contra Caixa Catalunya.

B茅, el Cap de Recursos ens va comunicar que, com que la Caixa de Catalunya havia recorregut la sent猫ncia, la nostra Entitat esperaria la resoluci贸 per tal d聮adoptar una postura al respecte. Lamentem aquesta decisi贸.

 

Matar贸, 8 de juny de 2005

 

(annex)

Matar贸, 02.06.2005

 

 

Sr. Vicen莽 Urrutia

Cap del Departament de

Recursos Humans                                                                                              

Senyor,

La Secci贸 Sindical de CCOO ha comprovat que no tots els empleats/des amb dret a l聮ajut de guarderia i/o ajut per formaci贸 de fills han rebut l聮import corresponent a l聮any 2004.

Els articles 58, 59 i 60 del Conveni Col路lectiu no fixen cap mena d聮obligaci贸 per part de l聮empleat/da per tal de gaudir d聮aquest dret i nom茅s pel fet de tenir un fill/a es t茅 dret a percebre les quantitats adients.

Valorem com a molt negatiu el fet de que any rere any tinguem d聮adre莽ar-nos a vost猫 per tal d聮exigir que la Caixa compleixi les seves obligacions de retribuir adequadament aquests ajuts.

La Caixa t茅, per diverses comunicacions obligat貌ries que rep dels empleats i empleades de l聮Entitat, tota la informaci贸 al voltant de les situacions familiars de cadasc煤, aix铆 com de les seves variacions.

Sol路licitem, doncs, que la Caixa rectifiqui en el seu procediment, fent que tothom amb dret a percebre aquest ajuts els rebi realment, i no 茅s doni al conjunt de la plantilla una sensaci贸 聯d聮estalvi聰 lamentable en aquest tema, i en molts d聮altres. Aix铆 mateix sol路licitem que s聮abonin els imports de l聮any 2004 a tothom que per una causa o una altre no hagin percebut.

Rebi una cordial salutaci贸

 

 

Esteban Mart铆nez Ruiz

Secretari de la Secci贸 Sindical de CCOO

de Caixa Laietana