Archivado en Salut Laboral

CCOO vetlla per la teva salut (II)

Un cop demostrat (veure el nostre comunicat de data 27.1.05) que som usuaris de pantalles de visualització de dades establirem quins són els factors de risc que poden afectar la nostra salut.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Un cop demostrat (veure el nostre comunicat de data 27.1.05) que som usuaris de pantalles de visualització de dades establirem quins són els factors de risc que poden afectar la nostra salut

  • FATIGA VISUAL Molèsties oculars, trastorns visuals i trastorns extraoculars.


Factors que intervenen en aquestes alteracions

    • Distància incorrecta de l'ull a la pantalla o al teclat o al document.

 

  • ·FATIGA FÍSICA O MUSCULAR Dolores de coll, clatell, espatlla. També poden aparèixer molèsties per contractures en les extremitats superiors, avantbraç o dits. S'ha detectat en alguns casos irritacions de la pell o fins i tot reaccions al·lèrgiques. També poden donar-se alteracions psico-somàtiques, generades per l'esforç intel·lectual o mental excessiu els símptomes del qual poden ser mal de cap, mareig, hiper-sudoració, o nerviosisme; pot ser que les pertorbacions siguin de tipus psíquic, donant lloc a ansietat, irritabilitat, o dificultat de concentració, entre altres símptomes; o pot donar lloc a trastorns del son com els malsons o l'insomni.


Factors que intervenen en aquestes alteracions

    • Un mal disseny ergonòmic del nostre lloc de treball.

 

De ben segur que més d'un ha patit o pateix algun dels símptomes aquí enumerats. No és cert?

Un cop establertes les causes i els seus efectes veurem quins són els protocols que s'han de seguir per millorar la nostra salut.

Per evitar aquests malestars el protocol sanitari  estableix dues fases:

1.      ESTUDI DEL LLOC DE TREBALL I ANÀLISI DE LES            CONDICIONS DE TREBALL.

2.      VIGILÀNCIA MÈDICA, INICIAL A LA INCORPORACIÓ AL   LLOC DE TREBALL, UNA AVALUACIÓ DE LA SALUT DESPRÉS D'INCORPORAR-SE AL LLOC DE TREBALL DESPRÉS D'UNA ABSÈNCIA PROLONGADA I UNA VIGILÀNCIA DE LA SALUT A INTERVALS PERIÒDICS.

Aquests exàmens es realitzaran a l'inici del treball amb PVD; un examen específic de forma periòdica, ajustada al nivell de risc, i a l'estat i l'edat del treballador o treballadora, i a judici del metge responsable; i un examen a sol·licitud del treballador, quan apareguin trastorns que poguessin deure's al tipus de treball realitzat.

A més de la història clinico-laboral, l'exploració clínica i el control biològic, i els estudis complementaris en funció dels riscos inherents al treball, s'haurà de fer un reconeixement oftalmològic, el qual es divideix en dues parts, una, la realització d'un qüestionari de funció visual en treballs amb PVD, i una altra, el reconeixement oftalmològic ditament.

       

 

 

Arribats a aquest punt, ens haurem de preguntar: quins són els passos que hem de donar per accedir a aquests exàmens?

 

En primer lloc acudirem a Intranet 4Menú Principal 4Altres documents 4Prevenció de Riscos4 Salut i revisions mèdiques4 Mod. 56 Sol·licitud de Revisió mèdica. Om l'imprès i ho enviarem a: Secció d'Administració de Personal i Formació. Al cap d'uns dies rebrem contestació amb el dia, hora i lloc de la revisió.

Per a aquest tipus de revisió serà convenient afegir la part d'aquest comunicat que ve a continuació, on s'especifica què ha de comprendre l'examen mèdic:

           

            A) Exploració oftalmològica

      

Inspecció ocular.-

Test de SCHIRMER.- Valoració de la secreció lacrinal.

Control agudesa visual mono i binocular, de prop i de lluny.- Comprovació visió llunyana i pròxima.

Equilibri muscular.- Detecció possibles estrabismes.

Motilitat extrínseca

Anamnesi.- Qüestionari per determinar tipus de treball i antecedents familiars.

Majors de 40 anys visita oftalmològica

Reflexos pupil·lars

 

Sentit cromàtic.- Detecció malalties oculars que impedeixin diferenciar algun color.

Sentit lluminós.- Adaptació a la foscor. Prova d'enlluernament.

Funció binocular.- Diferències augment imatge en diferents direccions.

Fons d'ull.- Observació transparència cristal·lí. Estat retina.

Camp visual.- Detecció zones desproveïdes de visió.

Tonometría.- Comprovació tensió ocular.

              

 

Amb els resultats d'aquest examen pot deduir-se la necessitat un reconeixement  oftalmològic en treballs amb PVD.

 

 

 

 

 

 

 

        

       B) Exploració osteo-muscular

En el treball amb PVD les causa de disconfort osteo-muscular estan lligades principalment a la sedestació i a la situació de la pantalla respecte a l'angle visual de la persona que ocupa el lloc de treball. En la fig. 1 observem quina ha de ser la postura ideal.

Una mala postura ens pot produir dolors de coll, espatlles i de regions dorsal i lumbar, a més de molèsties en extremitats superiors

           

 

 


QUÈ HAURIEN DE COMPROVAR EN LA MÚTUA EN REALITZAR-NOS L'EXAMEN OSTEO-MUSCULAR?

·         que la flexió de la columna lumbar sigui la correcta, així com la seva extensió i la seva inclinació  lateral.

·         la flexió i extensió correctes entre la barbeta i la forquilla de l'estern.

·         problemes del nervi ciàtic. (assegut)

·         problemes en extremitats superiors

 exploració moviments dels braços: abducció, flexió, extensió, rotació (interna/externa)

 

C) Valoració de la càrrega mental a  través d'un qüestionari

 

ELS SET APARTATS DEL QÜESTIONARI SÓN:

-Informació personal

-Exigències

-Simptomatologia

-Satisfacció personal en el  --treball-

-Factors ambientals

-Organització del treball

-Incapacitat laboral

 

Els resultats d'aquesta avaluació completa són els que deuen ser analitzats pel metge per emetre unes conclusions, i la periodicitat amb què s'han de continuar realitzant aquestes proves.

 

Tots els treballadors haurien de rebre formació sobre les modalitats d'ús, així com informar-los dels possibles riscos per a la salut que comporta el treball amb PVD, i de les mesures de prevenció i protecció que deu prendre per evitar-los.

 

Mataró, 31 de gener de 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es