Archivado en Comunicats, beneficis socials

Reconeixement parelles de fet

La Secció Sindical de CCOO volem proposar-li a la Caixa que les parelles de fet, prèvia acreditació fefaent de la seva unió estable puguin gaudir dels beneficis socials i econòmics que les parelles tradicionals.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

En aquests darrers anys, s’ha apreciat un augment considerable de les anomenades parelles de fet estables. Paral·lelament i en coincidència amb el creixent nivell en l’acceptació que tenen en el si de la nostra societat, incloses les parelles del mateix sexe, fins al punt que es detecta en la societat espanyola i especialment en la catalana una opinió majoritària a favor de la regulació legal d’aquestes unions, tant el parlament de Catalunya (la llei 10/1998 de 15 de juliol estableix les normes que regulen les unions estables de parella) com altres instàncies autonòmiques i europees, han anant desenvolupant lleis que atorguin drets en igualtat de condicions respecte a las parelles “convencionals”.

En aquest sentit, des de COMFIA-CCOO hem promogut acords amb diferents caixes per tal d’ajustar aquesta realitat, i equiparar a les parelles de fet amb els matrimonis en drets i beneficis recollits en el nostre Conveni Col·lectiu.

Es per això que des de aquesta Secció Sindical de CCOO volem proposar-li a la Caixa que les parelles de fet, prèvia acreditació fefaent de la seva unió estable puguin:

    • Gaudir de tots el drets recollits en el nostre Conveni Col·lectiu, així com en els pactes recollits entre la Caixa i el Comitè sobre matèries que afectin, d’una manera o un altre, les unions (permisos, préstecs, etc.)

Es començarà a gaudir d’aquests drets i beneficis en el moment que s’acrediti documentalment la situació al departament de Recursos Humans.

     D’aquesta manera, la Caixa en consonància amb una realitat social que no pot obviar repararia la discriminació que pateixen els empleats i empleades que optant lliurement per una unió abastament acceptada han vist minvar els seus drets enfront de les parelles tradicionals.

 

Mataró, 3 de febrer de 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es