Archivado en Comunicats, beneficis socials

2004 UN ANY DE MILLORES

S'ha acabat l'any i és hora de fer balanç del que ens ha aportat. Es va iniciar el 2004 amb l'aplicació parcial del nou Conveni Col·lectiu, signat només per CCOO a Caixa Laietana. Un nou Conveni que millorava àmpliament les condicions laborals i econòmiques de la plantilla a present i a futur. Mataró, 5 de gener de 2005 (Veure comunicat en PDF)


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Un Conveni que millorava aspectes socials com:

- Els préstecs de conveni. S'incorpora la possibilitat d'accedir a un segon préstec per al canvi de l'habitatge habitual en les mateixes condicions que el primer pel mateix motiu.

- L'ajuda d'estudis, incorporant l'ajuda de guarderia (amb un notable increment)

- La millora de la nostra qualitat de vida, amb permís de lactància ampliat, reducció de les tardes dels dijous obert al públic, més dies de vacances.

- La millora de l'ascens per capacitació.

En el mes de juny s'aplicava la segona part del Conveni: la transposició de categories, que millorava la carrera professional, introduint nous elements:

- Ascens per experiència (antiguitat) que tan beneficiós ha estat per a un ampli col·lectiu de treballadors/es (més d'un centenar) ara, i en els pròxims 4 anys més de 150 que milloraran la seva categoria.

- Supressió de la progressió de les pagues, qüestió aquesta que beneficia a més de 200 empleats.

- La nova i millor regulació del Conveni ha permès signar, a final d'any, un pacte d'oposicions que farà que un bon nombre d'empleats, anualment, puguin optar al Nivell X, sense perjudici d'una carrera professional que per antiguitat els portarà fins al Nivell VIII, gràcies al Conveni.

En definitiva, un Conveni que ha vingut a millorar les nostres condicions laborals i que millora ostensiblement la d'aquells acabats d'incorporar.

Un any en què aquesta Secció Sindical de CCOO ha treballat amb brau esforç en diversos fronts:

  •  Propostes diverses a la Direcció.
  •   Demanda presentada, i guanyada en primera instància, pel conflicte de les pagues d'entrada.
  •  Denúncies contra la Direcció per les irregularitats a les obres que es realitzen a les oficines, etc.

Un any en què hem estrenat pàgina web (de visita gairebé obligada) www.comfia.net/caixalaietana i que des de juny ha registrat més de 3.000 visites.

Un any en què hem consolidat la nostra publicació humorística i satírica El Nou Dit, ara penjada en la nostra pàgina web.

Un any en què hem denunciat la incorrecta aplicació de l'antiguitat d'aquells empleats i empleades que estant amb contracte temporal havien vist minvada la seva antiguitat. Reclamació aquesta que ha suposat per a gairebé un terç de la plantilla, en alguns casos, augment de categoria, per d’altres, augment de sou, i en altres casos, el cobrament d’endarreriments, i el reconeixement, per a tots ells, de la seva antiguitat a l'empresa des de el primer dia de contractació, la qual cosa sens dubte els repercutirà en un futur.

Un any en què hem portat a la pràctica allò que pregonàvem en la nostra propaganda electoral amb motiu de les últimes eleccions sindicals: DE LES PARAULES ALS FETS. Fets que ens avalen com una Secció Sindical forta, compromesa i reivindicativa, el màxim objectiu de la qual és la defensa dels interessos de tots els treballadors i treballadores, tenint molt clar quin és el nostre adversari: la Direcció de la Caixa, l'única que perjudica els interessos dels treballadors i treballadores.

Continuarem, doncs, en aquesta linea, proposant, dialogant, i denunciant, si és necessari, quan no ens quedi més remei. En definitiva, continuarem treballant perquè tot millori.

L'any 2005 ja ha iniciat el seu recorregut, i amb ell un parell de compensacions econòmiques, fruit també del Conveni:

·          Revisió del IPC, la qual cosa ens garanteix el nostre nivell adquisitiu front els sotracs de la inflació.

·          Una paga de 210 €, a cobrar durant el primer trimestre de l'any.

Bon Any 2005.

Mataró, 5.1.05

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es