Archivado en Revisio Salarial

L'IPC definitiu del 2005 ha estat el 3,7% i l聮estimat per al 2006 el 2%

Estalvi: Revisi贸 salarial de l'any 2005 i increment per a l'any 2006


L'Institut Nacional d'Estad铆stica ha fet p煤blic l'IPC definitiu de l'any 2005, que s'ha situat en el 3,7%. El Conveni Col路lectiu de les Caixes d'Estalvis per als anys 2003-2006 聳 on CCOO ha ostentat la representaci贸 majorit脿ria de la mesa negociadora 聳 ens garanteix, mitjan莽ant la cl脿usula de revisi贸, que els increments salarials finals de cada any siguin equivalents a l'IPC real.


pdf
print
pmail

Per aquest motiu ens correspon l'actualitzaci贸 del nostre salari amb efectes des de l聮u de gener de 2005 per la difer猫ncia entre l聮IPC definitiu i el 2% percebut, per la qual cosa ens hauran de ser abonats els endarreriments corresponents a tot l'any 2005.

Igualment, un cop aplicada aquesta revisi贸 salarial, el salari s聮incrementar脿 聳 inicialment - en el 2% que 茅s el creixement de l聮IPC estimat pel Govern per al 2006, amb efectes des de l聮u de gener. Si l聮IPC final del 2006 puj茅s per damunt d聮aquest 2%, tornaria a operar la cl脿usula de revisi贸 amb car脿cter retroactiu des de l聮u de gener de 2006. Aix铆, l聮escala salarial i la resta de conceptes, una vegada aplicada la revisi贸 salarial del 2005 i l聮increment inicial per al 2006, queden de la seg眉ent manera:

GRUP 1


GRUP 2

NIVELL

Sou Base

12 mensualitats

Sou Base mensual


NIVELL

Sou Base 12 mensualitats

Sou Base mensual

I

27.371,36

2.280,95


I

14.561,22

1.213,44

II

23.044,50

1.920,38


II

13.789,06

1.149,09

III

20.451,70

1.704,31


III

13.009,21

1.084,10

IV

19.338,83

1.611,57


IV

11.398,06

949,84

V

18.723,89

1.560,32


V

10.910,20

909,18

VI

18.108,95

1.509,08


Personal neteja (valor hora)

6,14

VII

17.288,56

1.440,71

VIII

16.708,73

1.392,39

IX

15.834,80

1.319,57

X

15.092,05

1.257,67

XI

13.459,54

1.121,63

XII

11.505,88

958,82

XIII

9.204,70

767,06

PLUS CONVENI

240

MENYSCAPTE DE DINERS TIPUS 2

481

QUILOMETRATGE

0,26

PLUS AJUDANT ESTALVI A FINESTRETA

365,58

MENYSCAPTE DE DINERS TIPUS 3

545

AJUT GUARDERIA

556

PLUS XOFERS

397,40

DIETA

60,94

AJUT FORMACI脫 FILLS EMPLEATS

427

MENYSCAPTE DE DINERS TIPUS 1

425

MITJA DIETA

30,46

AJUT FILLS MINUSV脌LIDS

2.862

PR脡STECS

El tipus d'inter猫s del pr茅stec d'adquisici贸 d'habitatge habitual se situa, en aplicar el 70% de l聮Euribor del mes d'octubre i amb efectes d聮1 de gener de 2006, en l聮1,69% per al primer semestre de 2006, tant per a les 4 primeres anualitats com per a la cinquena, gr脿cies a la millora aconseguida en aquest conveni. Tamb茅 s'aplicar脿 aquest tipus d'inter猫s, 1,69%, al nou pr茅stec per canvi d'habitatge habitual.

El tipus d'inter猫s del pr茅stec per a atencions diverses ser脿 del 2,414%.

DARRER ANY D聮UN BON CONVENI

A m茅s de la cl脿usula de revisi贸 salarial, de suma import脿ncia vistes les repetides desviacions en la previsi贸 de l聮IPC, el Conveni, que acaba la seva vig猫ncia aquest any 2006, ha aportat altres millores significatives i permanents com s贸n:

- La recuperaci贸 de l聮ascens per antiguitat, un canvi de categories per nivells amb reconeixement d聮anys de servei que en multitud de casos ha suposat un guany salarial addicional per a importants col路lectius, una millora salarial lineal per a tota la plantilla 聳 en forma de Plus Conveni- revisable autom脿ticament a partir del 2007, una nova reducci贸 de tardes de dijous, 1 dia m茅s de vacances, un nou ajut guarderia i millores en els pr茅stecs.

CCOO OBT脡 IMPORTANTS PRONUNCIAMENTS DE LA JUST脥CIA A FAVOR DE LES TREBALLADORES I ELS TREBALLADORS聟聟..

Els anys 2004 i 2005 tamb茅 han donat importants fruits no nom茅s en la negociaci贸 col路lectiva, que 茅s el principal objectiu de CCOO, sin贸 tamb茅 en la vessant jur铆dica en produir-se, com a resultat de conflictes plantejats per CCOO, les sent猫ncies d聮una import脿ncia cabdal seg眉ents:

- Del Tribunal Constitucional, reconeixent el c貌mput de l聮antiguitat des de la primera data d聮ingr茅s en l聮empresa (per铆odes amb contractes no fixos encadenats), tamb茅 a efectes de complements de pensions.

- Del Tribunal Constitucional, reconeixent el dret a l聮煤s del correu electr貌nic.

Un treballador ben informat a temps pot exercir millor els seus drets. I aquest ha estat un dels objectius de CCOO en plantejar en el seu moment aquest conflicte ja que la dispersi贸 de centres de treball en el nostre sector fa imprescindible una flu茂desa en la comunicaci贸.

I EN DEFENSA DE LA NATURALESA JUR脥DICA DE LES CAIXES

- Del Tribunal Suprem, anul路lant dos articles del Reglament de les Quotes Participatives (RD 302/2004) que retallaven la capacitat de decisi贸 dels 脪rgans de Govern de les Caixes i dotaven il路legalment de drets pol铆tics als possibles subscriptors de quotes participatives. CCOO estem fermament compromesos en la defensa de l聮actual naturalesa jur铆dica de les caixes i, sent conseq眉ents amb aix貌, som l聮煤nica organitzaci贸 que ha plantejat i obtingut resultats positius amb aquest pronunciament del Tribunal Suprem.

13 de gener de 2006