Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

25 de Novembre: Dia Internacional contra la violència de Gènere

Ens hi va la vida

La violència contra les dones és la manifestació més brutal de les relacions de poder desiguals que existeixen entre homes i dones.


pdf print pmail

COMUNICAT de la Secretaria de la Dona de COMFIA-Catalunya (en PDF)


La violència de gènere continua sent una amenaça quotidiana per a les vides i el benestar de moltes dones. La violència de gènere es presenta de molt diferents maneres: violència domestica en l’intimidat de la llar (cops, abús sexual de les nenes, privació d'aliments, violació per part del cònjuge, mutilació genital, etcètera), violència al lloc de treball (assetjament sexual), i arriba fins la violència com a arma de guerra en situacions bèl·liques, on es cometen violacions i altres formes d'explotació sexual contra les dones. La violència de gènere no coneix límits.

Hi ha múltiples factors que “justifiquen” la desigualtat i la violència contra la dona:

· Factors culturals, religiosos o ideològics que es fonamenten en la superioritat de l'home.

· Factors familiars, on el poder masculí s'expressa de forma violenta i on hi ha un determinat tipus de socialització que li lleva poder a les dones

· Factors econòmics i socials, que exploten la mà d'obra femenina i el cos de la dona.

La violència en l'àmbit de la llar deriva en serioses conseqüències per a la salut física i mental de les dones. Des del més visible com fractures, pèrdues de visió o d'audició, i fins i tot assassinats (a Espanya, aquest any, 60 dones han estat assassinades per les seves parelles), fins a l'invisible, com la baixa autoestima, alta incidència d'estrès, atacs de pànic, alcoholisme, depressió i suïcidi. Tot això són les conseqüències fatals derivades de la violència que pateixen les dones i que repercuteixen també en la seva vida laboral. A més a més, la violència de gènere fa que les dones que la pateixen siguin menys productives, i que moltes vegades no s'atreveixin, o directament no puguin acudir al treball, per les seves lesions físiques.

L'assetjament sexual en el treball és una forma més de violència contra les dones, que històricament s'ha silenciat. Pot comprendre una àmplia gamma de conductes, que van des de les bromes o comentaris fins a l'atac sexual. Les dones en situació més vulnerable (sotmeses a major precarització en l'ocupació, mares solteres, dones divorciades, viudes, etcètera) són més proclius a ser assetjades sexualment, però l'assetjament sexual en el treball es produeix també en sectors laborals no precaris com banca, assegurances, estalvi, sanitat, ensenyament, etcètera, i afecta també a dones amb una alta preparació acadèmica i, fins i tot, a dones que ocupen llocs de responsabilitat. En l'àmbit laboral, la taxa d'absentisme entre les víctimes d'assetjament sexual és molt elevada, sent imprescindible que les empreses es comprometin a garantir un ambient de treball lliure de violència.

Si estàs patint una situació de violència de gènere en la teva llar, has de saber que t'emparen una sèrie de drets laborals que emanen de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral Contra la Violència de Gènere:

· Adopció de jornada reduïda o horari flexible.

· Preferència en la sol·licitud de trasllat per ocupar un lloc de categoria equivalent en qualsevol plaça vacant d'altres centres de treball.

· Possibilitat de suspendre el contracte de treball per 6 mesos, extensibles a 18 mesos.

· Possibilitat d'extingir el teu contracte de treball, amb prestació de desocupació.

· Les absències o faltes de puntualitat motivades per la situació física o psicològica derivada de la violència de gènere, es consideraran justificades, quan així ho determinin els serveis socials d'atenció, o serveis de salut.

· En cas de patir violència de gènere, es podran flexibilitzar els criteris de concessió de préstecs o bestretes al personal, per atendre situacions de necessitat.

Des de COMFIA-CCOO exigim a les empreses dels nostres sectors la necessitat consensuar un protocol d'assetjament sexual des de l'òptica de la prevenció d'aquestes conductes, ja que entenem que l'assetjament sexual és una forma de violència contra les dones, que produeix greus conseqüències per a la salut i que, per tant, ha de prevenir-se com qualsevol altre risc.

A COMFIA-CCOO treballem, dia a dia, per no haver de commemorar un altre 25 de Novembre. Avançar en l'igualtat entre homes i dones és l'únic camí per aconseguir eradicar la violència de gènere, és un repte difícil però no per això impossible.

A totes, i a tots, ens va la vida en això.

25 de novembre de 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es