Archivado en Comunicats

INTERVENCIÓ ASSEMBLEA GENERAL 2005

Comunicat Caixa Tarragona

A continiació reproduïm la intervenció de la secció sindical de CCOO a l’Assemblea General del passat dia 13 de Maig.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Senyor President, senyores i senyors consellers.

Vull anunciar-los que el nostre vot serà d’abstenció.
Si be es cert que durant l’exercici 2005 s’han signat dos acords llargament reivindicats per el nostre sindicat, com son l’equiparació dels drets de les parelles de fet amb el matrimoni i la millora del préstec hipotecari per adquisició de la primera vivenda. Encetant un camí de diàleg i negociació, que esperem sigui en el futur la manera d’afrontar les relacions laborals per part de la Direcció ,al menys per part nostra no quedarà.

Doncs estem convençuts que les relacions laborals modernes passen per el manteniment de contactes fluïts i permanents, amb els representants dels treballadors, per tal d’afrontar conjuntament els grans reptes de futur que se’ns plantegen.

També es cert, que en aquesta Assemblea el que ens toca valorar és l’exercici 2004, exercici durant el qual es varen produir uns fets que considerem molt greus, con son l’acomiadament de dos companys, ambdós Directors de sucursal amb una llarga trajectòria professional a la nostra Entitat, 25 anys, sense ni tant sols obrir-los un expedient disciplinari, reconeixen la Direcció la improcedència dels acomiadaments, doncs se’ls va pagar la indemnització màxima, 45 dies per any.

Aquests esdeveniments varen provocar, com alguns de vostès recordaran, una resposta contundent per part de la representació laboral, que va tenir una important repercussió pública, tant al carrer, com als mitjans de comunicació, les mobilitzacions aturaren el procés d’acomiadaments sumaríssims, que esperem no es torni a repetir.

Doncs es del tot inacceptable que una Institució com la nostra utilitzi aquestes formes en les relacions laborals, que a més danyen la imatge de la nostra Entitat.

Esperem, que el canvi de tarannà, encetat amb els acords esmentats al principi de la meva intervenció, continuï en el futur.

En aquesta feina ens hi trobaran.

Moltes gràcies.


Veure en PDF

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es