Archivado en Dones i Igualtat, beneficis socials

Recull de drets per a la conciliaci贸 de la vida professional i laboral

Conciliaci贸 de la vida professional i laboral
pdf
print
pmail

Conciliaci贸 de la vida professional i laboral

Recorda alguns dels teus drets m茅s elementals...

Permisos retribu茂ts:

 • Per defunci贸, accident, malaltia greu o hospitalitzaci贸 de familiars: 2 dies/4 dies si cal despla莽ament. Fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat.
 • Naixement de fill/a: 2 dies/4 dies si cal despla莽ament.
 • Fills prematurs o que requereixin hospitalitzaci贸: 1 hora d'abs猫ncia, dins de la jornada laboral. Reducci贸 de la jornada laboral fins a un m脿xim de dues hores, amb la disminuci贸 proporcional del salari. En poden gaudir el pare o la mare, si tots dos treballen.
 • Descans per maternitat: 16 setmanes. 2 setmanes m茅s per cada fill/a a partir del 2n.
  • Distribuci贸 opcional de la interessada, tot i que les 6 setmanes posteriors al part les ha de fer obligat貌riament la mare.
  • Per opci贸 de la mare, si tots dos treballen, les 10 setmanes restants les pot fer el pare, de manera simult脿nia o successiva a la mare.
  • Les 10 setmanes darreres es podran fer a temps parcial, convertint-se en 20 setmanes. El pare i la mare les poden fer de forma simult脿nia o successiva.
  • Per fer-les a temps parcial, cal l聮acord previ amb l聮empresari.
  • La baixa m猫dica provocada per risc o alteraci贸 de la salut durant l聮embar脿s no comporta, en cap cas, una reducci贸 de la durada del descans per maternitat.
 • Descans per adopci贸 o acollida de menors de 6 anys: 16 setmanes / en cas d聮adopci贸 o acollida m煤ltiple, ampliable en 2 setmanes per cada fill/a a partir del 2n.
  • Distribuci贸 a opci贸 dels interessats. Si el pare i la mare treballen, poden gaudir del perm铆s de manera simult脿nia o successiva.
  • En cas d聮adopci贸 internacional, es podr脿 comen莽ar a gaudir del perm铆s fins 4 setmanes abans de la resoluci贸 judicial.
  • Aix貌 ser脿 v脿lid per a nens i nenes de m茅s de 6 anys, quan es tracti de menors discapacitats o amb dificultats especials d聮inserci贸 social.
 • Fills prematurs o que requereixin hospitalitzaci贸: El per铆ode de suspensi贸 es podr脿 computar, a inst脿ncies de la mare o del pare, a partir de la data d聮alta hospital脿ria. S聮exclouen d聮aquest c貌mput les primeres sis setmanes posteriors al part.
 • Lact脿ncia: 1 hora d聮abs猫ncia, dins de la jornada laboral de la mare o del pare, que podr脿 dividir-se en 2 fraccions de mitja hora.
  • Fins que el nou nat tingui 9 mesos.
  • Es pot substituir l聮abs猫ncia d聮1 hora per una reducci贸 de mitja hora en la jornada normal (entrar mitja hora m茅s tard o sortir mitja hora abans).
  • En poden gaudir el pare o la mare, sempre que tots dos treballin.
  • La concreci贸 dels 2 punts anteriors correspon a la treballadora.

Permisos no retribu茂ts:

 • Reducci贸 de jornada:

Sup貌sits:

 • Per tenir cura directa d聮alguna criatura menor de 6 anys.
 • Per tenir cura directa d聮una persona discapacitada.
 • Per tenir cura directa d聮un familiar, fins al 2n grau, que no es pugui valdr脿 sol.

Condicions:

 • La reducci贸 de la jornada de treball, amb disminuci贸 proporcional del salari, pot ser d聮entre un ter莽 i la meitat de la durada de la jornada.
 • 脡s un dret individual dels treballadors i treballadores
 • La concreci贸 de les hores i del per铆ode correspon a la persona interessada, dins de la seva jornada ordin脿ria.
 • Notificaci贸 a l聮empresari amb 15 dies d聮antelaci贸 de la data de reincorporaci贸 a la jornada ordin脿ria.
 • Exced猫ncies:

Sup貌sits:

 • Per tenir cura de fills i filles:Per铆ode de durada no superior a 3 anys, comptats des del naixement o data resoluci贸 judicial o administrativa. Si l聮exced猫ncia 茅s menor o igual a 12 mesos (se聮n pot gaudir en qualsevol moment dintre els primers 3 anys) es tindr脿 dret de reserva del lloc de treball. Transcorregut aquest termini, la reserva quedar脿 referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.
 • Per tenir cura d聮un familiar, fins el 2n grau, que no pugui valer-se per si mateix:Durada m脿xima de 12 mesos. Dret de reserva del lloc de treball.

Condicions:

 • L聮exced猫ncia 茅s un dret individual de les persones
 • El per铆ode d聮exced猫ncia ser脿 computable a efectes d聮antiguitat i es tindr脿 dret a assistir a cursos de formaci贸 professional.
 • Les exced猫ncies per aquests sup貌sits no tenen durada m铆nima.