Archivado en Convenis Col·lectius

Anys 2003-2004

Conveni Col·lectiu d'Establiments Financers de Crèdit


El present conveni col·lectiu marc afecta a tots els establiments financers de crèdit (Entitats de financiació, Leasing)


pdf
print
pmail