Archivado en Comunicats

Secretaria de m煤tues

Signat el protocol sectorial que ordenar脿 els processos de segregaci贸 en les MATEPSS


La tarda de l聮11 de juliol, els sindicats CCOO i UGT v脿rem signar amb la patronal AMAT el protocol sectorial que ordenar脿 els processos de segregaci贸 que es portaran a terme en cadascuna de les m煤tues d聮AT i MP de la Seguretat Social.


pdf
print
pmail
Amb aquest protocol, s'estableix un procediment com煤, que ha de seguir-se en cada m煤tua, per arribar a l'acord amb la representaci贸 legal dels treballadors a la qual fa refer猫ncia la disposici贸 transit貌ria segona del RD 688/2005, relativa a quins treballadors seran transmesos a les futures societats de prevenci贸, aix铆 com les condicions laborals i salarials que els seran d'aplicaci贸.

Les direccions de les m煤tues han de lliurar a la RLT, almenys, la relaci贸 de treballadors afectats per la transmissi贸 a la societat, aix铆 com el balan莽 econ貌mic de l'activitat com a servei de prevenci贸 ali猫, a 31 de desembre de 2004.

Les parts disposen d'un termini de 8 dies per, negociant de bona fe, intentar arribar a un acord. Un cop obtingut aquest, ha d聮incorporar-se a l'expedient administratiu de segregaci贸 que la m煤tua ha de tramitar davant la Direcci贸 General d'Ordenaci贸 del Ministeri de Treball. Si, una vegada finalitzat el termini, no s'hagu茅s arribat a un acord, les parts disposen de 2 dies h脿bils per a remetre un informe, amb les seves respectives posicions, a la Comissi贸 Mixta Sectorial de seguiment d'aquests processos, constitu茂da el passat 22 de juny.

Aquesta Comissi贸 Mixta ha d聮intentar un proc茅s de mediaci贸 en un termini de 30 dies h脿bils i, una vegada finalitzat, ha d聮emetre un informe (que podr脿 ser per consens o de part) i que s'ha d聮incorporar a l'expedient descrit anteriorment.

Els treballadors i treballadores segregats han de conservar tots els seus drets col聲lectius i individuals que tinguessin reconeguts en la data en qu猫 es produeixi la seva transmissi贸 a la Societat de Prevenci贸. Per tant, els ha de ser d'aplicaci贸 tant el Conveni Col聲lectiu General d'脿mbit estatal per a les Entitats d'Assegurances, Reassegurances i M煤tues d聮AT i MP de la Seguretat Social, fins a l'entrada en vigor d'un nou conveni col聲lectiu sectorial en l'脿mbit del qual estiguin incloses aquestes societats, com tamb茅 aquells convenis d'empresa, pactes o acords que els eren d'aplicaci贸 quan eren treballadors de la m煤tua.

Finalment, hem de recordar que, amb la finalitat que els acords obtinguts en cada m煤tua s'ajustin a all貌 que disposa el Protocol Sectorial, s聮ha de garantir la pres猫ncia dels sindicats signants en els processos de negociaci贸.

12 de juliol de 2005
Agrupaci贸 d'assegurances COMFIA-CCOO