Archivado en Convenis Col·lectius

Anys 2003 - 2006

Conveni Col·lectiu Caixes d'Estalvi


El present Conveni Col·lectiu regula les relacions laborals entre les Caixes d'Estalvis i/o Monts de Pietat i la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis, per una banda, i el personal d'aquestes Institucions, d'altra per als anys 2003 a 2006.