Archivado en Comunicats

Dia a dia - BBVA Catalunya

Sabies que...?

No es requeriran més signatures de les “Jornadas de Explicación” del model d’incentius. Efectes de l’entrada en vigor del Conveni. “Cuentas claras” per als clients. Aigua per als empleats.


Este artículo se publicó originalmente en BBVA (Sección Sindical BBVA) ,


pdf print pmail

Incentius 2005

Al nostre darrer comunicat informàvem d'una desafortunada iniciativa que s'havia posat en marxa en algunes oficines de la D.T. Barcelona. Consistia en una "jornada d'explicació del model d'incentivació" i en el requeriment als treballadors de signar un document valorant la "jornada", que en realitat es limitava a una breu xerrada a càrrec del superior immediat.

A continuació del nostre comunicat, el Banc ja ha rectificat. Ens han assegurat que no existia cap directriu del BBVA en aquest sentit, que havia estat una idea només de l'esmentada Territorial i que, efectivament, encara que desprovista de mala fe, la idea es prestava a interpretacions negatives.

Considerem satisfactòria l'explicació, donant per descomptat que s'ha interromput definitivament aquesta campanya i que totes les "valoracions" que hagin estat signades es consideraran nul·les i seran retornades als afectats.

Aplicació del Conveni

A part del cobrament al juny, retroactiu des del gener, del 2'85% pactat per enguany, cal tenir en compte que totes les millores establertes al Conveni sobre llicències, préstecs i altres aspectes ja estan en vigor. Respecte a les vacances, tot i la nota publicada al "Portal del Empleado", és important destacar que en alguns casos, segurament minoritaris, el sistema del Conveni pot resultar més beneficiós que el nostre Acord de Jornada i Horaris. El motiu és que el nou Conveni no contempla cap dissabte com dia efectiu de vacances (ni a l'estiu ni a l'hivern), i que en algunes combinacions de la gent amb jornada continuada, bàsicament quan es faci un període que inclogui tres dissabtes d'hivern, pot ésser millor el sistema de Conveni. En posteriors comunicats explicarem més àmpliament aquest tema.

"Cuentas claras"

La campanya d'aquest nou producte a oferir a la clientela ha anat acompanyada, fins ara no a totes les oficines, de l'enviament als empleats d'una pràctica ampolla d'aigua amb l'etiqueta "Cuentas claras BBVA".

No s'indica si l'aigua és per acompanyar la ingesta de la barreta energètica, o bé per a fer proves amb la gorreta de bany, obsequis de l'anterior campanya Ironman. La transparència, però, no s'estén a les retribucions extra-conveni dels empleats, tan opaques i unilaterals com sempre.

Recomanem, en tot cas, comprovar prèviament la potabilitat de l'aigua. No és desconfiança, és interès per la salut laboral.

Seguim treballant, seguirem informant.

Barcelona, 27 de maig de 2005

Veure comunicat en pdf

Artículos más leídos hoy

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es