Archivado en

Regula el sub-sistema de formació professional contínua

REIAL DECRET 1046/2003,de 1 d'agost

Des de l'any 1993, la formació i el reciclatge professional dels treballadors ocupats es ve regulant a través dels Acords Nacionals de Formació Contínua, subscrits entre les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, i entre aquestes i el Govern. Fins la data s'han signat tres acords de formació contínua


Este artículo se publicó originalmente en


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es