Archivado en Comunicats

Entre les condicions laborals de m茅s actualitat que regula el nou conveni es troba la inclusi贸 de l'assetjament sexual i el Mobbing com a faltes i l'煤

CCOO ha signat el II Conveni Col.lectiu Estatal de Despatxos de T猫cnics Tributaris i Assessors Fiscals


S'ha signat el II Conveni Col聲lectiu Estatal de despatxos de T猫cnics Tributaris i Assessors Fiscals, amb vig猫ncia des de l'any 2004 al 2007, que regula les condicions laborals de m茅s de 20.000 treballadors que presten els seus serveis en unes 3.000 empreses del sector a nivell estatal, dels qual uns 5.000 treballen en unes 1.000 empreses d聮arreu de Catalunya. El Conveni ha estat signat a Barcelona per la patronal Federaci贸n de Asociaciones Profesionales de T茅cnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FEAPTTAF) i els sindicats Fes-UGT i COMFIA-CCOO (Federaci贸 de Serveis Financers i Administratius de CCOO).


pdf
print
pmail
Els aspectes m茅s significatius del II Conveni s贸n:
- INCREMENT SALARIAL: entre el 12 i el 32% segons categories al llarg de la vig猫ncia del conveni.
- GARANTIA DE CONDICIONS M脡S BENEFICIOSES i especialment les retribucions superiors a les pactades en aquest conveni de sou base fins al 140% que no seran compensables ni absorbibles; i conceptes d'antiguitat consolidada en la seva totalitat.
- LA PROMOCI脫 AUTOM脌TICA DELS AUXILIARS D'ENTRADA en els dos primers anys de perman猫ncia a l'empresa fins a la categoria d'Auxiliar Administratiu.
- JORNADA: Ampliaci贸 de dos dies lliures retribu茂ts a l'any, un en 2006 i dos a partir de 2007.
- CONTRACTACI脫 I OCUPACI脫: contractes indefinits com est脿ndard de contractaci贸. Regulaci贸 dels contractes de formaci贸.
- CONTRACTACI脫 EVENTUAL: conversi贸 en indefinida transcorreguts un m脿xim de 9 mesos en un per铆ode de 12. Limitaci贸 d'un 20% m脿xim de la plantilla (2 en plantilles de menys de 10 treballadors). Indemnitzaci贸 de 12 dies per als contractes de menys de sis mesos.

En el Conveni tamb茅 s'ha acordat millores en la regulaci贸 dels complements d'Incapacitat Temporal per accident i malaltia, inclusi贸 de drets sobre la Conciliaci贸 de Vida Laboral i familiar, Reconeixement a les parelles de fet de tots els drets laborals per ra贸 de matrimoni en igualtat de condicions. Inclusi贸 de l'assetjament sexual i assetjament moral (mobbing) com a faltes en el R猫gim disciplinari. Aix铆 com drets de la participaci贸 sindical i drets sindicals com 茅s la regulaci贸 de l'煤s sindical del correu electr貌nic.

COMFIA-CCOO valora positivament el conveni signat perqu猫 respon a la necessitat d'adaptaci贸 i actualitzaci贸 d'unes condicions laborals i socials m铆nimes a la realitat legislativa i econ貌mica que no s'havien produ茂t des de la signatura de l'anterior conveni fa m茅s de cinc anys. Alhora, el Conveni signat, tamb茅 es valora positiu, perqu猫 respon a la meta que COMFIA-CCOO s'havia fixat des de l'inici de les negociacions al gener del 2004, la de donar un salt qualitatiu i quantitatiu substancial en les condicions laborals, econ貌miques i socials homologables a les quals tenen sectors amb activitats an脿logues.

Barcelona, 26 de maig de 2005