Archivado en Comunicats

La Secció Sindical de Comissions Obreres sol·licita entrevista amb el President


Per tal de tractar d’una sèrie de temes relacionats amb aspectes socials i laborals dels empleats del grup de Caixa Laietana, ens hem adreçat al President de l’Entitat


pdf
print
pmail
per demanar-li una entrevista i exposar-li la necessitat d’arribar a acords en temes tan importants com el reconeixement de les parelles de fet a casa nostra i per tant, el reconeixement dels beneficis dels que gaudeixen la resta de parelles, la contractació de discapacitats, o la equiparació de drets i beneficis de tots els treballadors i treballadores del grup Caixa Laietana i de la seva Fundació.

Esperem que el nou President sigui receptiu a aquestes demandes i puguem iniciar unes negociacions que acabin amb la discriminació que venen patint a casa nostra tots aquests col·lectius.