Archivado en Comunicats

Deu raons per formar-te

La formació a Comfia CCOO

Les accelerades evolucions tècniques porten canvis cada vegada més freqüents en les exigències professionals. Es fa necessari adaptar la nostra qualificació professional a aquestes noves exigències.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

1. L'adaptació als canvis tecnològics

Les accelerades evolucions tècniques porten canvis cada vegada més freqüents en les exigències professionals. Es fa necessari adaptar la nostra qualificació professional a aquestes noves exigències.

2.- Les exigències de qualificació han augmentat

Trencat l'"status quo" en el sector, les entitats s'han llançat a una desaforada competència entre elles, on lluny de poder centrar-se en els productes, perquè es copien amb inusitada rapidesa, estan establint la diferència en la qualitat del servei prestat i per a això la nostra formació professional adquireix una importància estratègica.

3.Els clients valoren un treball de qualitat i un treball especialitzat.

Paral·lelament, la cultura financera dels clients, el seu nivell d'exigència respecte al servei rebut ha crescut notablement en els últims anys. La confiança del client en el professional que li atén, el servei d'assessorament i informació que aquest li presta són cada vegada més determinants a l'hora de mantenir una relació comercial amb l'entitat. Per a això no n'hi ha prou amb bones paraules i somriures. No són només tècniques de màrqueting o imatge les necessàries, si no se sap determinar el servei requerit pel client. Aquesta modificació de la nostra capacitació administrativa per una altra de gestió i servei es deu produir a través de la formació professional.

4. Creix la demanda d'especialistes i tècnics

L'ampliació del ventall de productes i serveis oferts per les entitats financeres, la divisió del mercat en "nínxols" o segments de clientela està comportant la necessitat d'especialistes per segments capaços de gestionar amb garanties d'eficàcia i solvència les particulars necessitats d'aquests clients. La complexitat dels serveis oferts exigeix personal capacitat en aquestes tasques.

5.- La formació és el teu dret, que no et marginin

En un món canviant en el qual ens movem, on les habilitats i coneixements que ens permetien afrontar amb confiança nostre futur es troben cada vegada més diluïdes i incorporades a les Noves Tecnologies que s'introdueixen, quan l'experiència ja no compleix el paper d'aprenentatge que ens mantenia al dia en la nostra professió, correm el risc de veure'ns marginats del procés de canvi. No podem delegar en mans d'altres nostre futur: exercim el dret a la formació.

6.-La formació és competitivitat i garantia per a l'ocupació

Segons la Resolució del Consell de les Comunitats Europees de 5/4/89: "... la inversió en Recursos Humans (dintre de la qual s'inclou la Formació Professional) constitueix un requisit previ per a incrementar tant la competitivitat econòmica com la cohesió social". És més, si els treballadors en actiu s'abstinguessin de seguir aprenent, això frenaria el desenvolupament tècnic i econòmic i el treballador individual correria perill d'atur.

7.- És la teva millor garantia d'igualtat

En el nostre sector d'una forma indirecta la dona ha vingut sent discriminada en les promocions. L'exigència d'una dedicació sense horari com principal mèrit per a l'ascens, per sobre d'altres consideracions, ha determinat l'escàs percentatge de dones amb responsabilitats en les oficines. En un món on la capacitació cada vegada juga un paper més important per a la promoció, la igualtat d'oportunitats passa per la formació professional.

8.- Sense formació no hi ha perspectiva professional

Amb un nivell acadèmic i de coneixements en ascens. ningú pot pensar que la simple antiguitat, la lleialtat o els "serveis prestats" són les millors garanties d'un futur professional. El món exigent i competitiu en el qual ens movem no perdonarà a qui no mantingui al dia els seus coneixements professionals. Formar-se o estancar-se. No hi ha més alternatives.

9.- Forma't, revaloritza la teva professionalitat

El nostre bé més preuat és el nostre treball, els nostres coneixements professionals. habilitats i capacitats i la formació és la millor garantia de la seva revaloració, d'optar a millor remuneració, a promocionar-nos o fins i tot a canviar a altra ocupació més beneficiosa. El temps que dediquem a formar-nos és una inversió en nosaltres mateixos que ens reportarà dividends.

10.- Formar-se és evitar la rutina

Quantes vegades no ens haurem queixat del fastig i cansament que ens produeix el nostre treball. La seva falta de creativitat. La rutina i l'empobriment de les nostres tasques a més de desmotivar-nos poden ser perjudicials per a la nostra salut. L'estrès té en ells el seu millor estímul. Hem d'aprofitar les possibilitats que ens ofereixen les Noves Tecnologies per a, a través de la formació, potenciar les nostres capacitats, enriquir el treball propi i escapar de la rutina i l'estrès.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es