Archivado en Acords, Ciberdrets

Acord sobre ciberdrets sindicals en *Hayes *Lemmerz Ds

L'empresa dotarà al Comitè d'Empresa i a les Seccions Sindicals amb representació en el Comitè d'una adreça de correu electrònic amb la finalitat de facilitar la difusió d'aquells assumptes que puguin interessar als seus afiliats i als treballadors en general.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , TIC (Tecnologias de la Informacion) ,


pdf print pmail

CIBERDRETS SINDICALS

A fi d'actualitzar els mitjans d'informació sindical, adaptant-los a les noves tecnologies, l'empresa dotarà al Comitè d'Empresa i a les Seccions Sindicals amb representació en el Comitè d'una adreça de correu electrònic amb la finalitat de facilitar la difusió d'aquells assumptes que puguin interessar als seus afiliats i als treballadors en general.

Els representants dels treballadors seran responsables del contingut dels seus enviaments i del bon ús del compte de correu electrònic. En cap cas la seva utilització podrà donar lloc a una pràctica que pugui suposar mala fe contractual o abús de dret.

L'empresa facilitarà als representants dels treballadors els mitjans tècnics necessaris per a garantir l'ús i l'accés a la informació generada per l'empresa a través d'intranet.

Els treballadors podran fer ús del seu compte de correu particular per a comunicar-se amb la seva Secció Sindical i/o amb els representants legals dels treballadors.

El contingut dels missatges enviats o rebuts pel comitè d'Empresa i les Seccions Sindicals està protegit per les lleis que emparen el secret de les comunicacions.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es