Archivado en Acords, Ocupacio

Rurals i Cooperatives de Crèdit

PROTOCOL LABORAL DE FUSIÓ DE LES CAIXES RURALS DE VALÈNCIA, ALACANT I CREDICOOP


En València a 16 d'abril de 2002, reunides les persones ressenyades al final del present document, amb motiu del procés iniciat de fusió de les Caixes Rurals València, Alacant i Credicoop, del que sortirà com Entitat resultant la Caixa Rural del Mediterrani (RuralCaja), i amb vista a les implicacions que tal procés suposa per al personal d'aquestes Entitats.