Archivado en Acords, Previsio Social

Garantia de l'Ocupació

PROTOCOL DE FUSIÓ BANC DE MURCIA BANC DE VALÈNCIA


El Banc de València, S. A.. ha iniciat un procés de fusió amb el Banco de Múrcia. S. A.. Societat Unipersonal. És voluntat expressa de les parts que el procés iniciat es desenvolupi i conclogui, en el que al personal es refereix, de forma constructiva i esgotant totes les possibilitats de diàleg


pdf
print
pmail