Archivado en Acords, Previsio Social

Acord i annexes

Acord Col·lectiu sobre el Sistema de Previsió Social i Externalització de Fons de Pensions en Banc de València Ds.


Per als 630 treballadors anteriors al 8-3-80.- Prestació definida assegurada a través de pòlissa en actitud de Pensions extern. 2) Per als 621 treballadors posteriors al 8-3-80.- Aportació definida de 65.000 Ptes. per a l'any 2001, *revalorizable amb l'increment del Conveni Col·lectiu de Banca. 3) Per als 760 actuals passius i prejubilats.- S'externalitzen els actuals compromissos a través del fons de pensions assegurats en pòlissa d'assegurances.