Archivado en Documentacio, Salut Laboral

Protocol de Vigilància Sanitària Específica

Pantalles de Visualització de Dades


COMISSIÓ DE SALUT PÚBLICA CONSELL INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT.
Estudi que proporciona als professionals implicats en la prevenció de riscos laborals, especialment als sanitaris, una guia d'actuació per a la vigilància sanitària específica de les i els treballadors exposats a riscos derivats de la utilització de les pantalles de visualització de dades, que serà revisat periòdicament, en la mesura que així l'aconselli l'evolució de l'evidència científica disponible i la seva aplicació concreta en els centres de treball del nostre país.


pdf
print
pmail