Archivado en Documentacio, Ciberdrets

Estudio de Miquel Falguera

Ús pel treballador del correu electrònic de l'empresa


Introducció. Els instruments de comunicació social i el Dret: una sempre difícil relació.
La generalització de l'ús d'Internet i del correu electrònic com mecanismes de comunicació activa entre les persones està comportant -és conegut- canvis de gran calat social, significant, a més, indubtables estalvis de temps i costos, amb un general increment de la productivitat.