Archivado en Comunicats

Signat el Conveni 2003

Entitats de Finançament i Leasing

Aquesta a estat l'última reunió d'aquest complicat conveni d'entitats de finançament i leasing. Avui dia 19 de Desembre, hem signat.


pdf print pmail

Els punts més rellevants d'aquest Conveni són:

Conveni per a 2 anys amb vigor des de 1-Gener-2003 i finalització en 31/12/2004.

Pujada salarial.Any 2003: Tots els conceptes econòmics incrementats en el 2.5% amb caràcter retroactiu des de 1/1/2003. Clàusula de revisió amb IPC real, tant a l'alça com a la baixa. Si es produeixen endarreriments, es liquidaràn en el primer trimestre de 2004.

Any 2004: Tots els conceptes econòmics incrementats en el 2% des de 1/1/2004. Clàusula de revisió amb IPC real, tant a l'alça com a la baixa. Si es produeixen endarreriments, es liquideràn en el primer trimestre de 2005.

Jornada Laboral.Reducció de 8 hores en comput anual per a l'any 2004 i successius. Aquesta reducció s'efectuarà en un dia complet, preferentment en Nit Bona o Nit Vella, en ponts, o al costat d'altres dies festius. Tot el món deu gaudir de 1 dia de festa a partir del 2004.

Ajuda per a estudisLa comissió paritària estudiarà una possible llista de matèries afectades.

Vacances.Es veuen incrementades en 2 dies per absorció dels dies de lliure disposició. L'origen d'aquest increment s'explica en una clàusula transitòria.

Clàusula d'assetjament sexual.S'incorpora sota el títol de FALTES MOLT GREUS

Reconeixement mèdic.

S'inclouen els protocols de Pantalles de Visualització de Dades del Ministeri de Sanitat. La periodicitat no serà superior a dos anys.

A COMISSIONS OBRERES creiem que és un bon resultat final per a un Conveni que ha estat a les portes del bloqueig total durant tres anys.

Us seguirem informant.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es