Archivado en

3r CONVENI COL·LECTIU AUTONÒMIC DE CATALUNYA D'EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL 2002


El present Conveni Col·lectiu regula les relacions de treball entre les Empreses de Treball Temporal i els seus treballadors en l'àmbit de Catalunya.