Archivado en Comunicats, Previsio Social

Treballadors de mútues expressen el seu desacord amb el projecte de RD de Segregació dels Serveis de Prevenció

AMAT demostra no estar a l'altura de les circumstàncies

A prop de dues mil persones, entre delegats sindicals i treballadors de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social van participar el dia 21 de desembre en les diferents concentracions organitzades per Comfia-CCOO i Fes-UGT per expressar el seu desacord amb el contingut del projecte de (RD) Reial decret que pretén segregar els Serveis de Prevenció.


pdf print pmail

Encara que aquest nou text introdueix algunes de les modificacions expressades en les diferents reunions mantingudes, tant Fes-UGT com Comfia-CCOO ho qualifiquem com clarament insuficient.


Responsables del Sector d'Assegurances i Mútues d'ambdues organitzacions sindicals vam ser rebuts pel director de Gabinet de la Secretaria d'Estat de Seguretat Social i pel director General d'Ordenació als quals se'ls va fer lliurament de les més de 8.000 signatures recollides entre els treballadors i treballadores de Mútues on li expressem el grau de desacord existent en tot el procés.


Per la seva banda, els responsables Ministerials es van comprometre a aclarir, en el text del RD, algunes de les qüestions que susciten incertesa com que la possibilitat que subcontractar serveis no anirà més enllà del que actualment estableix la normativa de desenvolupament del Reglament dels Serveis de Prevenció o que l'opció de reingrés en la Mútua, en els supòsits de cessament de l'activitat per imperatiu legal, correspon al treballador.De la mateixa manera, van arribar al compromís de crear una Comissió en la qual participin CCOO, UGT, AMAT i la pròpia administració, per a realitzar un seguiment dels processos de segregació, estudiï la forma d'introduir millores en la normativa de desenvolupament i promogui, amb la participació de les patronals ASPA i ANEPA, la regulació del sector dels Serveis de Prevenció Aliens privats i l'increment de la qualitat dels serveis prestats.


D'altra banda, AMAT, (amb UNESPA al seu costat), van demostrar ahir no estar, ni des de lluny, a l'altura de les necessitats del Sector, al manifestar en Comissió Mixta d'Interpretació del Conveni d'Assegurances i Mútues, la seva negativa a començar a parlar fins a que el RD hagi estat publicat en el BOE, en aplicació “literal” del previst en la disposició addicional tercera del Conveni.


Fes-UGT i Comfia-CCOO van plantejar incloure als treballadors de les Societats de Prevenció dintre de l'àmbit funcional del Conveni d'Assegurances i Mútues, fins a que es donin les condicions que possibilitin establir un Conveni Col·lectiu per a tots els treballadors de l'activitat de Prevenció, sense que això suposi un minvament en les condicions que actualment es dediquen a aquesta activitat dintre de les Mútues.


Aquesta actitud, absolutament irresponsable i deslleial envers els treballadors del Sector, sorprèn encara més quan AMAT no solament ha manifestat al Ministeri de Treball el seu vist-i-plau a l'actual text sinó que ha sol·licitat que s'aprovi de forma immediata.Mereix la pena recordar que ens trobem en aquesta situació per les irregularitats en la gestió dels recursos que les Mútues han dedicat a la prevenció, posades de manifest en diferents informes de la Intervenció General i del Tribunal de Comptes. Responsabilitat que apunta directament a les Direccions de les Mútues.


Confiem que reconsiderin aquesta postura, podent elaborar un calendari de reunions per a realitzar el procés de segregació de forma ordenada i pactada amb les organitzacions sindicals, elaborant a aquest efecte un Protocol. De no reconsiderar aquesta actitud, Comfia-CCOO i Fes-UGT convocarem als treballadors de les Mútues a realitzar les mobilitzacions oportunes.

23 de desembre de 2004

El nostre agraïment a tots i totes aquelles que amb la seva presència i suport han fet possible aquestes accions

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es