Archivado en Acords, Salari

Acord sobre aplicació del Conveni d'Estalvi a La Caixa

Aquest acord és especialment important ja que, a més de solucionar una greu problemàtica laboral, evita el perill d’una greu confrontació laboral, jurídica i institucional.


pdf print pmail

Veure Acord (Castellà)

Anar a web CCOO La Caixa

Per fer possible l’acord ha calgut intensificar en el darrer moment les negociacions de CCOO amb la direcció, inclosa alguna llarga nit, així com la intervenció dels nostres representants en el Consell davant les més altes instàncies de la Caixa.

Aquest acord ha estat possible desprès dels següents fets:

 • Que la plantilla ratifiqués la majoria de CCOO en les eleccions celebrades el passat 24-N. La direcció confiava que CCOO perdés la seva representativitat majoritària (50’70%).
 • Aconseguir que la direcció fes marxa enrera en el seu intent de qüestionar la vigència de la Normativa Laboral com a conseqüència de la sentència negativa sobre la demanda d’UGT. Altrament hem superat les dificultats provocades per l’esmentada sentència especialment pel que fa a millorar la promoció professional per antiguitat fins al nivell VII.
 • La implicació directa dels màxims responsables de la Caixa a instàncies dels representants de CCOO en el Consell.

L’acord aconseguit per CCOO:

 • Ratifica la vigència de la Normativa Laboral i de tots els acords laborals que hi ha fins al moment a la Caixa, la qual cosa significa el reconeixement de les condicions individuals i col·lectives pactades i de les seves clàusules de garantia.

 • Ratifica el manteniment de la classificació d'oficines de la Caixa, sense pèrdua ni en quantitat ni en qualitat dels sous dels càrrecs presents i futurs.

 • Estableix una nova regulació dels exàmens de capacitació interna, establint una convocatòria cada dos anys de140 places al nivell VII. Els primers exàmens es faran el novembre del 2005, amb efectes econòmics des de l’1 de gener del 2006. Els següents, el maig del 2007, amb efectes econòmics des de l’1 de juliol del mateix any, i a partir d’aquí cada dos anys.

 • Unifica a la pràctica les escales salarials que hi ha a la Caixa, tot millorant els salaris del personal més nou i respectant les expectatives del personal anterior al 95.

 • CCOO aconsegueix millorar la situació del col·lectiu ingressat a partir del 95, tot establint el seu accés fins al nivell VII, (un més que el Conveni) als 21 anys, amb un sou de 32.147 euros que a la pràctica és similar al de l'oficial 2a. 6 anys antic. També es millora el sou del nivell VIII (oficial 2a. 6 anys 95) que passa de 28.331 a 29.593 euros.

 • Nova regulació més favorable de la revaloració dels triennis, que a partir d'ara s'unificaran en una "única bossa" que serà revisada anualment amb el mateix percentatge que s'estableixi per a la revisió salarial del Conveni.

 • Regulació favorable de la transposició d'escales salarials del Conveni, de categories a nivells, tot garantint no tan sols que cap empleat no hi perdi respecte a la seva situació actual, sinó que algunes categories tindran millores per la simple transposició (Auxiliars C i B, i oficial 2a. 6 anys 95).

 • Els afectats per la proporcionalitat de pagues cobraran endarreriments des del passat 1 de juny.

 • La regulació de l’estructura salarial en 18,5 pagues (fins ara 24) es fa mantenint les clàusules de garantia que hi ha sobre el salari anual. El Total del Salari de la Caixa està format pel Salari del Conveni més la millora salarial de la Caixa.

 • Es consolida l’aplicació salarial del 2003 i 2004 segons el sistema utilitzat fins ara, incloent-hi la revisió salarial. Es deixa oberta la possibilitat de millorar l’aplicació salarial per a la segona fase del procés negociador.

 

· Compromís de negociar en una segona fase els temes pendents: a) Millora de l'aplicació salarial anual. b) Regulació de la nova carrera professional per capacitació (ASF). c) Actualització de la Classificació d'Oficines. d) Regulació de la promoció professional en els Serveis Centrals i en les DT's i DG's. e) Un text refós de la Normativa Laboral que integri tots els acords subscrits a la Caixa. f) regulació del sistema de retribució variable. g) Altres temes: actualització i millora de beneficis socials (préstecs empleats, Ajut d’Estudis, despeses i comissions, pagues especials, bestretes, etc.); Aplicació de noves mesures per facilitar la conciliació de la vida laboral i personal així com fomentar la igualtat d’oportunitats; mesures de protecció de l’embaràs i la lactància; protocol sobre l’assetjament sexual; ús sindical de les noves tecnologies, etc.

CCOO valorem positivament l’acord aconseguit desprès de les nombroses dificultats que ha envoltat el llarg procés de negociació. Aquest acord és especialment important ja que, a més de solucionar una greu problemàtica laboral, evita el perill d’una greu confrontació laboral, jurídica i institucional.

La plantilla ha dipositat en CCOO la responsabilitat de dur endavant la negociació col.lectiva a la Caixa i una vegada més ens sentim satisfets i orgullosos d’haver aconseguit preservar i millorar les condicions laborals i salarials de la plantilla. Aquest acord obre el camí a negociar en una segona fase la resta de temes pendents.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es