Archivado en Acords, Salari

Acord sobre aplicaci贸 del Conveni d'Estalvi a La Caixa


Aquest acord 茅s especialment important ja que, a m茅s de solucionar una greu problem脿tica laboral, evita el perill d聮una greu confrontaci贸 laboral, jur铆dica i institucional.


pdf
print
pmail
Veure Acord (Castell脿)

Anar a web CCOO La Caixa

Per fer possible l聮acord ha calgut intensificar en el darrer moment les negociacions de CCOO amb la direcci贸, inclosa alguna llarga nit, aix铆 com la intervenci贸 dels nostres representants en el Consell davant les m茅s altes inst脿ncies de la Caixa.

Aquest acord ha estat possible despr猫s dels seg眉ents fets:

 • Que la plantilla ratifiqu茅s la majoria de CCOO en les eleccions celebrades el passat 24-N. La direcci贸 confiava que CCOO perd茅s la seva representativitat majorit脿ria (50聮70%).
 • Aconseguir que la direcci贸 fes marxa enrera en el seu intent de q眉estionar la vig猫ncia de la Normativa Laboral com a conseq眉猫ncia de la sent猫ncia negativa sobre la demanda d聮UGT. Altrament hem superat les dificultats provocades per l聮esmentada sent猫ncia especialment pel que fa a millorar la promoci贸 professional per antiguitat fins al nivell VII.
 • La implicaci贸 directa dels m脿xims responsables de la Caixa a inst脿ncies dels representants de CCOO en el Consell.

L聮acord aconseguit per CCOO:

 • Ratifica la vig猫ncia de la Normativa Laboral i de tots els acords laborals que hi ha fins al moment a la Caixa, la qual cosa significa el reconeixement de les condicions individuals i col路lectives pactades i de les seves cl脿usules de garantia.

 • Ratifica el manteniment de la classificaci贸 d'oficines de la Caixa, sense p猫rdua ni en quantitat ni en qualitat dels sous dels c脿rrecs presents i futurs.

 • Estableix una nova regulaci贸 dels ex脿mens de capacitaci贸 interna, establint una convocat貌ria cada dos anys de140 places al nivell VII. Els primers ex脿mens es faran el novembre del 2005, amb efectes econ貌mics des de l聮1 de gener del 2006. Els seg眉ents, el maig del 2007, amb efectes econ貌mics des de l聮1 de juliol del mateix any, i a partir d聮aqu铆 cada dos anys.

 • Unifica a la pr脿ctica les escales salarials que hi ha a la Caixa, tot millorant els salaris del personal m茅s nou i respectant les expectatives del personal anterior al 95.

 • CCOO aconsegueix millorar la situaci贸 del col路lectiu ingressat a partir del 95, tot establint el seu acc茅s fins al nivell VII, (un m茅s que el Conveni) als 21 anys, amb un sou de 32.147 euros que a la pr脿ctica 茅s similar al de l'oficial 2a. 6 anys antic. Tamb茅 es millora el sou del nivell VIII (oficial 2a. 6 anys 95) que passa de 28.331 a 29.593 euros.

 • Nova regulaci贸 m茅s favorable de la revaloraci贸 dels triennis, que a partir d'ara s'unificaran en una "煤nica bossa" que ser脿 revisada anualment amb el mateix percentatge que s'estableixi per a la revisi贸 salarial del Conveni.

 • Regulaci贸 favorable de la transposici贸 d'escales salarials del Conveni, de categories a nivells, tot garantint no tan sols que cap empleat no hi perdi respecte a la seva situaci贸 actual, sin贸 que algunes categories tindran millores per la simple transposici贸 (Auxiliars C i B, i oficial 2a. 6 anys 95).

 • Els afectats per la proporcionalitat de pagues cobraran endarreriments des del passat 1 de juny.

 • La regulaci贸 de l聮estructura salarial en 18,5 pagues (fins ara 24) es fa mantenint les cl脿usules de garantia que hi ha sobre el salari anual. El Total del Salari de la Caixa est脿 format pel Salari del Conveni m茅s la millora salarial de la Caixa.

 • Es consolida l聮aplicaci贸 salarial del 2003 i 2004 segons el sistema utilitzat fins ara, incloent-hi la revisi贸 salarial. Es deixa oberta la possibilitat de millorar l聮aplicaci贸 salarial per a la segona fase del proc茅s negociador.

 

Comprom铆s de negociar en una segona fase els temes pendents: a) Millora de l'aplicaci贸 salarial anual. b) Regulaci贸 de la nova carrera professional per capacitaci贸 (ASF). c) Actualitzaci贸 de la Classificaci贸 d'Oficines. d) Regulaci贸 de la promoci贸 professional en els Serveis Centrals i en les DT's i DG's. e) Un text ref贸s de la Normativa Laboral que integri tots els acords subscrits a la Caixa. f) regulaci贸 del sistema de retribuci贸 variable. g) Altres temes: actualitzaci贸 i millora de beneficis socials (pr茅stecs empleats, Ajut d聮Estudis, despeses i comissions, pagues especials, bestretes, etc.); Aplicaci贸 de noves mesures per facilitar la conciliaci贸 de la vida laboral i personal aix铆 com fomentar la igualtat d聮oportunitats; mesures de protecci贸 de l聮embar脿s i la lact脿ncia; protocol sobre l聮assetjament sexual; 煤s sindical de les noves tecnologies, etc.

CCOO valorem positivament l聮acord aconseguit despr猫s de les nombroses dificultats que ha envoltat el llarg proc茅s de negociaci贸. Aquest acord 茅s especialment important ja que, a m茅s de solucionar una greu problem脿tica laboral, evita el perill d聮una greu confrontaci贸 laboral, jur铆dica i institucional.

La plantilla ha dipositat en CCOO la responsabilitat de dur endavant la negociaci贸 col.lectiva a la Caixa i una vegada m茅s ens sentim satisfets i orgullosos d聮haver aconseguit preservar i millorar les condicions laborals i salarials de la plantilla. Aquest acord obre el cam铆 a negociar en una segona fase la resta de temes pendents.