Archivado en Acords, Previsio Social, beneficis socials

Especifiacions del Pla de Pensions. Sistema d'ocupació. Caixa de Girona


El pla es configura com un instrument per complimentar els compromisos assolits per l Entitat, en relació amb la previsió social dels empleats. Aquest Acord laboral, subscrit per l Entitat i per la Representació laboral dels treballadors, recull en el seu articulat els drets i deures dels empleats en matèria de previsió social complementària.


pdf
print
pmail