Archivado en

Anys 2003-2005

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE LES EMPRESES D'HOSTESSES I PROMOTORES DE VENDA DE CATALUNYA


El present Conveni col·lectiu serà aplicable a les relacions entre les empreses, independentment de la forma jurídica que adoptin, que prestin els serveis de:
Hostesses, Relacions públiques, Fires i congressos, Esdeveniments esportius, Acolliment i similars i els serveis de promoció de productes i serveis i els seus treballadors, amb exclusió expressa del personal de terra o vol de companyies àrees.