Archivado en

Aporta estabilitat i garanteix el poder adquisitiu als treballadors del Sector per a quatre anys

Signat el conveni d'Asegurances

Després d'una intensa negociació i un ardu treball que va començar en el mes de febrer amb la constitució de la taula negociadora i amb el preacord arribat en el mes de juliol, el passat 30 de setembre les Organitzacions Sindicals CC.OO. i U.G.T., i les Patronals UNESPA, AMAT, i ASECORE van signar el que és el 4º Conveni Estatal per a les Entitats d'Assegurances, Reassegurances i Mútues d'Accidents de Treball.


pdf print pmail

Veure Text del Conveni

Partim d'una situació en la qual la postura de la Patronal era totalment inmovilista, i l'única cosa que demandaven era un conveni de transició que tingués un cost zero. Amb aquesta situació de partida i amb la negociació del Conveni pràcticament bloquejada, Comissions Obreres va aconseguir, després de diverses reunions, que la patronal valorés la possibilitat de negociar un conveni de llarga durada, la qual cosa podria suposar una estabilitat tant estructural com econòmica: estructural, que permetria abordar els processos de fusió i absorció amb suficients garanties; i econòmica que garantiria el manteniment del poder adquisitiu dels treballadors/es entre altres moltes coses.

El desbloqueig de la negociació va suposar continuar amb les reivindicacions que Comissions Obreres duia en la seva plataforma, a més també va permetre que els aspectes més importants de la negociació com la jornada, la conciliació de la vida laboral i familiar, els drets sindicals i el dialogo social, etc. es negociessin en un ambient de cordialitat el que va implicar que les postures de les distintes parts fossin enteses i valorades, encara que moltes vegades no compartides.

Tot això ha implicat que s'hagin aconseguit punts estratègics que dúiem en la nostra plataforma i a més s'hagin consolidat les reformes dels convenis anteriors tenint en compte les diferents realitats de les empreses i col·lectius que componen el sector, (Mútues, Empreses d'Assistència...).

CC.OO. fa una valoració molt positiva del resultat final de la negociació, encara que no s'ha abordat la definició de nivells, que era una dels temes importants de la nostra plataforma i que seguirem reivindicant.

Hem aconseguit eliminar el Nivell 10 del Grup IV, que suposa una millora econòmica en el nivell d'entrada dels treballadors en el sector. També possibilita una reducció de la jornada per guarda legal del 25% que juntament amb la flexibilitat horària de 60 minuts permet que els treballadors/es puguin conciliar la vida laboral i familiar amb una menor reducció salarial, conciliació que també es millora amb el lliurament imperatiu dels divendres a la tarda en totes les empreses. També es crea un Observatori Sectorial com fòrum estable de dialogo sobre matèries d'interès comú com pot ser la no discriminació en l'ocupació, la Responsabilitat Social de les Empreses, etc.

A tot això cal unir la resta de millores aconseguides en aquest conveni, el que dóna com resultat un Conveni d'alt contingut que millora substancialment la regulació del conveni anterior. Aquests punts i uns altres apareixen desenvolupats en el comunicat núm. 6 de la negociació del conveni que CC.OO. va emetre en el mes de juliol amb la signatura del pre-acord.


Altre aspecte que CC.OO. valora positivament és el manteniment del poder adquisitiu dels salaris durant la vigència dels 4 anys del conveni. Tenir un conveni del contingut del nostre, suposa donar estabilitat i equilibri al sector i als seus treballadors.

Som conscients que hi ha aspectes susceptibles de millorar, però cal tenir en compte que el conveni que acabem de signar permet en molts dels seus aspectes la possibilitat de negociació en l'àmbit de l'empresa el que ens dóna àmplies possibilitats de millorar les condicions dels treballadors/es al venciment dels seus respectius convenis o acords.


El resultat d'aquest conveni és l'esforç dels 75.000 treballadors que componen el nostre sector, volem fer una crida perquè es doni suport activament als sindicats, aquest suport es materialitza en l'afiliació. Afiliant-te a CC.OO. enfortim la nostra representació en la taula de negociació que ens permetrà continuar millorant les condicions dels treballadors del Sector.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es