Archivado en Convenis Col·lectius, Ciberdrets

Àmbit estatal. 2004-2007

Conveni Col·lectiu per a les Entitats d'Assegurances, Reassegurances i Mútues d'Accidents de Treball


El present Conveni General serà d'aplicació a les relacions laborals de les Entitats Asseguradores i Reasseguradores, així com als Corredors de Reassegurances i a les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, tots ells definits conforme a la seva legislació específica.


pdf
print
pmail