Archivado en

Anys 2001-2002

CONVENI COL·LECTIU DE LES CAIXES D'ESTALVIS


Aquest Conveni Col·lectiu, regula les relacions laborals entre les Caixes d'Estalvis i/o Monts de Pietat i la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis, d'una part, i el personal de les esmentades Institucions, d'una altra.