Archivado en Comunicats

El Tribunal Constitucional dóna la raó a CCOO

ESTALVI.-

El Tribunal Constitucional dóna la raó a CCOO davant la demanda presentada a Caixa Insular de Canàries: Els drets derivats de la data d'ingrés en l'empresa no poden ser diferents per raó del tipus de contracte, tampoc a l'efecte de Previsió Social Complementària.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,


pdf print pmail

La Caixa Insular d'Estalvis de Canàries havia exclòs del règim de previsió social complementària vigent abans del 29 de maig de 1986 (data d'entrada en vigor del XIV Conveni Col•lectiu de Caixes d'Estalvis) als treballadors ingressats abans d'aquesta data amb contracte temporal.

Aquesta pràctica ha estat qualificada pel TC com contrària al Principi d'Igualtat, donant la raó a COMFIA-CCOO davant el recurs que plantegem, després de successives sentències desfavorables de l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem.

La doctrina jurisprudencial ja havia vingut reconeixent que els treballadors amb contractes de durada determinada, que passaven a fixos sense solució de continuïtat, havien de tenir drets reconeguts des de la primera data d'ingrés en l'empresa, amb independència que el seu contracte no fos fix.

Així, per exemple, CCOO va obtenir sentències favorables davant el Tribunal Suprem en la Caixa, Caixa Catalunya, C. Gral. de Granada i en Bancaixa, en dues ocasions, amb treballadors temporals en general i amb treballadors amb contractes d'aprenentatge, en particular.

No obstant això, a l'efecte de reconeixement de drets de pensió, s'estava imposant la tesi que un treballador temporal, per la naturalesa del seu contracte, no podia pressuposar-se que fos a jubilar-se en aquesta empresa, i per tant les empreses no li podien reconèixer drets de jubilació mentre no fos fix.

El Tribunal Constitucional ha saldat definitivament aquesta qüestió estenent el criteri, ja pacífic, de no discriminar als treballadors en funció del seu contracte, també al sistema de Previsió Social Complementària.

L'Àrea de Plans i Fons de Pensions de la CS de CCOO i COMFIA-CCOO estan estudiant detingudament aquesta sentència, per les implicacions sectorials que té. Seguirem informant.

26 de juliol de 2004

Els treballadors temporals que passen a fixos sense solució de continuitat han de tenir reconeguts els drets des de la primera data d’ingrés a l’empresa, també a efectes de previsió social.

La sentència es refereix als ingressats fixos després del 29.5.1986 però amb antiguitat reconeguda anterior a aquesta data.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es