Archivado en Comunicats

Irregularitats detectades per CCOO


Des de CCOO hem detectat algunes irregularitats que hem posat en coneixement del Cap de Recursos. En concret ens referim a:

 pdf
print
pmail

      1.- Manual de Recursos, punt 4 Normativa laboral, sub铆ndex 4.4 Gesti贸 de pres猫ncia, a l聮apartat corresponent a Permisos es llegeix en el punt 8, referit a permisos per assistir a ex脿mens: 聯el tiempo indispensable, con justificaci贸n para asistir a ex谩menes de materias con contenidos acad茅micos vinculados con la actividad de la Caixa聰.
Dita informaci贸 es incomplerta, ja que s聮hauria d聮afegir que aquest perm铆s s聮ha de fer extensiu a aquells estudis ja iniciats a l聮entrada del nou Conveni que no tenen a veure amb activitats vinculades amb l聮activitat de la Caixa, segons es recull perfectament a la Disposici贸 Transit貌ria 脷nica del Conveni Col路lectiu 2007-2010.
El nostre Cap de Recursos ens ha comunicat que modificar脿 aquest punt per inclou-re aquesta refer猫ncia.

 

       2.- Els articles 58, 59 i 60 del nostre Conveni Col路lectiu fan refer猫ncia al Ajut de guarderia, estudis per a fills/es empleats/des i estudis per a empleats/sdes. Tots els treballadors i treballadores, doncs, independentment del tipus de contracte tenen dret a percebre aquests ajuts
La secci贸 sindical de CCOO sap que aix貌 no es compleix i li ha demanat al Cap de Recursos que apliqui la legalitat vigent en aquest assumpte.
A m茅s, la nostra secci贸 sindical, sobre aquest tema, va plantejar dues demandes que va guanyar. En concret, ens referim a les sent猫ncies 77/92 i 72/97 de l聮Audi猫ncia Nacional, recorregudes i perdudes per la Caixa, que diuen literal i respectivament el seg眉ent en el seu
FALLAMOS: 聯son de aplicaci贸n (la ayuda de estudios) a los empleados de la demandada que tengan contrato fijo y a los que tengan contrato temporal聰.

 

I, la segona:

 

聯estimamos la demanda y declaramos el derecho de los trabajadores con contrato de trabajo de aprendices a recibir la ayuda de Estudios para Empleados y la Ayuda para la formaci贸n de hijos de empleados tal y como recoge el Convenio Colectivo 1995-97...聰

I com ja sabeu, en aquest sentit la jurisprud猫ncia no deixa dubtes en quant a la no discriminaci贸 de cap treballador/a amb contracte temporal enfront als drets d聮un treballador/a amb contracte indefnit.
La Direcci贸, per貌, continua en la linia de no recon猫ixer aquets drets, la qual cosa, constitueix una nou atemptat contra els drets dels treballadors i treballadores. Tamb茅 茅s, per a nosaltres, un clar ab煤s de poder, perqu猫 vulnera els drets dels m茅s febles (interins/nes) econ貌micament parlant.
Legalment, davant aquest ab煤s nom茅s tenim la possibilitat de presentar una demanda individual contra l聮Entitat arribat el moment de la negaci贸 d聮aquest ajut.
En qualsevol cas, des de CCOO seguirem insistint en aquest tema, tant davant la Direcci贸 com en altres inst脿ncies perqu猫 sigui aplicat aquest dret.

 

     3.- Hem detectat que alguns companys i companyes, llur contracte temporal s聮ha convertit en indefinit, no han gaudit de les seves vacances durant l聮any 2008, i ni tan sols els hi han estat compensades econ貌micament. Aquest tema, molt greu, l聮hem posat de manifest davant el nostre Cap de Recursos, tot recordant-li la IL路LEGALITAT de dita pr脿ctica.
Ens ha reconegut que, efectivament s聮havien detectat 7 casos, i que s聮esmenarien de manera immediata.
Per tant, tots aquells i aquelles que us h脿gueu trobat en aquesta situaci贸, haureu de gaudir durant l聮any 2009 de les vacances de l聮any 2008, sense que el vostre Cap de Zona es pogui opossar, perqu猫 al fer-ho estar脿 infringint la legalitat vigent.
Farem un seguiment cur贸s per tal que els Caps de Zona implicats compleixen la legalitat vigent.
Sobre aquest darrer tema, direm el seg眉ent: hi ha alguns Cap de Zona que es pensen que poden fer el que vulguin. Per貌 els hi recordem que saltar-se la legalitat vigent els hi pot comportar seriosos problemas. Qui aix铆 actui, per a nosaltres, no t茅 cabuda en una entitat com la nostra.