Archivado en Comunicats

ELS PLECS DE CÀRRECS ES TANQUEN EN FALS


Els expedients sancionadors no han estat anul·lats


pdf
print
pmail

La Direcció que de manera molt alegre va obrir 15 expedients de Plecs de Càrrecs, amb greus imputacions a 15 Directors d’Oficines, a decidit, tot mantenint les imputacions donar per tancada la qüestió, sense cap sanció a ningú dels imputats.

Ha de quedar molt clar a tothom, que la Caixa, mante la seva versió dels fets que varen donar peu als plecs de càrrec.

És a dir, els expedients no han estat an•nulats, s’han tancat amb un toc d’atenció.

Per tant, davant la postura de la Direcció, recomanem molta precaució en les nostres actuacions professionals, tant de caire personal com en la operatòria amb la clientela. Davant qualsevol operació que es pugui crear dubtes, cal demanar autorització.

PER A LA NOSTRA DIRECCIO TOTS SOM SOSPITOSOS, fins que demostrem el contrari i encara així, sempre voldran mantenir els dubtes.

Es una política de personal, molt poc motivadora, però així va tot.

Quant als objectius, es remetem a la nostra nota del dia 20 de Gener. Des de fa molts anys venim exigint a la Direcció que modifiqui els paràmetres que computen, de manera que s’evitessin situacions com la present. I aconseguir que els objectius ser servissin per crear una dinàmica per donar viabilitat a llarg termini a l’Entitat.