Archivado en

Les Dones a L'Iraq (Traduccio automàtica)

Amb l'ocupació la dona ha perdut els seus drets elementals

Les dones a L'Iraq. Entrevista amb *Houzan *Mahmoud, representant a Europa de l'Organització per la Llibertat de les dones de L'Iraq (*OWFI)

"Amb l'ocupació la dona ha perdut els seus drets elementals"


Este artículo se publicó originalmente en Internacional (Actualidad Internacional) , Fraternidad (Servicios CCOO en Fraternidad Muprespa) ,


pdf print pmail

Document aportat per Celia
MerinoSecció Sindical de Fraternitat-*Muprespa.
Fraternidad@comfia/ccoo.eshttps://www.ccoo-servicios.es/fraternidad

*Christian


*Grosz
i

*Gilles


*Dilun

*Rouge

*Internacionalista
, laica i revolucionària
marxista,

*Houzan


*Mahmoud
ésla representant a Europa de
l'Organització
per la Llibertat de
les dones deL'Iraq (*OWFI).
És redactora cap de la revista en llengua
anglesa

*Equal


*Rights


*Now
,editada a Londres. És també militant del Partit
Comunista Obrer de
L'Iraq (*WCPI),
present alhora a L'Iraq i a
Iran
. En ocasió de la seva presència a
París,convidada per l'associació

*Solidarité
L'Iraq, ha respost a les preguntes
de
*Rouge
.Quin és la situació del poble

*irakí
i principalment la
de
les dones enfront de lestropes d'ocupació?
*Houzan


*Mahmoud
: La població es
veu
enfrontada a les forces d'ocupació, a
lesmilícies islamistes i als residus de
les forces

*baasistas
. La guerra haprovocat la caiguda
del règim de

*Saddam
però cap altra
forma de govern liha reemplaçat. La vida i el
teixit
social han estat totalment

*desorganizados
.El poble manca de
tot: alimentació, electricitat,
cures sanitàries,...Sota el règim

*baasista
, les dones no estaven protegides,
però havienconquistat drets elementals:
dret
a estudiar, dret a treballar; anaven a
escolai a la universitat. Des del començament de
l'ocupació, estanperdent aquests drets
elementals. Algunes es veuen
obligades a prostituir-se.Els islamistes
s'imposen pel terror. Disposen d'un armament important ivolen fer regnar un ordre social reaccionari, basat
en la

*charia
,intentant desviar en el seu benefici
la còlera legítima de la
població contra els
ocupants. Ja, en les ciutats del sud, obliguen a
les dones a dur el vel.
En

*Bassora
, la

*charia
s'està imposant a la població. És
l'ocupació la
responsabled'una situació que el
país no havia conegut mai abans. L'imperialismeha envaït L'Iraq, pretenent restablir la democràcia.
Enrealitat, això s'ha traduït per als
treballadors, les
dones i els desocupats
en misèria, repressió i tortures

*innobles
decidides al més
alt nivell de l'administració
Bush.Com s'ha creat l'Organització
per
a la llibertat de
les
dones a L'Iraq (*OWFI)?.
Quins són els seus objectius?
H.

*Mahmoud
: Constituïda al juny de 2003, la

*OWFI
compte amb voltant
de 500dones -i homes- a Bagdad, amb branques en nombroses ciutats. Té per
objectiuorganitzar a les dones en les
fàbriques, les universitats,
els
barris, prioritàriament en els barris
més pobres. Organitza
reunions deformació, de discussió, mítings i manifestacions. Les
condicions de seguretatsón molt variables.
Mai s'està segura de sortir viva d'un míting.
Militantsper la defensa dels drets
de les dones, com
la dirigent

*Yanar


*Mohammed
,són víctimes d'una

*fatwa
que les
condemna a mort. La

*OWFI
ha obert cases
dedones, residències, en

*Kirkuk
i a Bagdad, a fi de permetre a les
donesmaltractades o amenaçades de mort per la seva pròpia família o
les milíciesislamistes trobar una
protecció. A pesar d'aquestes
difícils condicions, el8 de març, dia internacional de les dones, un miler
de dones han desfilata Bagdad amb banderes i pancartes vermelles una
d'elles representant una donaamb els cabells surant al vent. No obstant això,
oficialment, el 8 de març noexisteix a L'Iraq. El Consell de
govern posat en peus
per les tropes d'ocupacióho ha reemplaçat per la
celebració del naixement de

*Fatima


*Zora
, lafilla del profeta!.Quina situació travessen les
lluites socials contra
els exèrcits d'ocupació.H.*Mahmoud.
Després de les sancions econòmiques i des de
l'ocupació, hi ha moltíssimsdesocupats a L'Iraq. El sindicat de
desocupats, que
reagrupa a voltant de
130.000persones, reivindica
el dret al treball i un subsidi d'atur.
Durant el mesd'agost, ha organitzat una

*sentada
de quatre setmanes enfront de la seu
de l'autoritatocupant a Bagdad, reprimida conjuntament per la
policia

*irakí
i lestropes d'ocupació. Recentment, en

*Nassirya
, els
treballadors
han impedit amilícies islamistes que
s'apropiessin de les fàbriques a
pesar de les amenaces
demort.Són les ocupacions de
les dones els
més amenaçats. En els
bancs, on sónnombroses, s'han organitzat en sindicats per a
defensar les seves ocupacions. Elsindicat de desocupats i la
Federació de consells i de sindicats de treballadors
han elaborat i defensat una
proposta
de dret del treball
que garanteix a
totsels drets
obrers (ocupació de fàbriques, piquets de vaga,
pagament delsdies de vaga, etc.). Les vagues
són freqüents a L'Iraq
(els treballadorsdel cuir, de la Companyia de gas del Nord, de
cigarrets Al

*Nasir
,

*etc
), peròsón totalment boicotejades pels
mitjans. En

*Samawa
, contràriament al quediuen els mitjans
que han reproduït les
informacions de la coalició, no erenels

*chiítas
els quals es manifestaven sinó desocupats
que exigirien
alimentació. Hanestat assassinats per soldats de
la coalició.Tu ets membre del Partit Comunista
Obrer de L'Iraq (*WCPI).
Parla'ns del teucombat polític.H.

*Mahmoud
. El

*WCPI
es constitueix després de
la primera guerra del Golf, a partir de
militantsmarxistes

*leninistas
. Il·legal sota

*Saddam
, ha obert oficines enla major part de
les ciutats després de la seva
caiguda. No hi ha actualment
cap
altraorganització marxista que
construeixi organitzacions de
base
de la classe
obrera
.El

*OWFI
ha estat creat a l'origen per tres dones del

*WCPI
. Tenim contactesen l'estranger amb diverses
organitzacions d'extrema
esquerra
, de vegades ambdificultats doncs algunes tenen
il·lusions sobre el
paper progressista delsislamistes contra
l'imperialisme. Avui, cal organitzar la solidaritat
internacional amb la classe
obrera
i el poble

*irakí
. És vital donar a conèixer el
queocorre realment a L'Iraq. Cal donar
esperances.Com veus el futur del poble

*irakí
després de la sortida de
les tropes d'ocupació?H.

*Mahmoud
. Espero que el moviment progressista
serà suficientment fort,que la classe
obrera serà suficientment forta i
estigui suficientmentorganitzada per a resistir als
islamistes i imposar les seves pròpies
solucions.Fins i tot si és difícil per als
treballadors aconseguir armes,
el

*WCPI
els haanimat a armar-se per
a defensar-se, contra els
ocupants però també contra
els
terroristes islamistes
i

*baasistas
. Els grups
islamistes
són
reaccionaris
, noprogressistes. No volen solució progressista a L'Iraq. Tenen un profundmenyspreu pels treballadors
i les dones. El poble

*irakí
rebutja l'ocupació
dels EUA, però la majoria no
vol
un estat islàmic

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es