Archivado en

Les Dones a L'Iraq (Traduccio automàtica)

Amb l'ocupació la dona ha perdut els seus drets elementals


Les dones a L'Iraq. Entrevista amb *Houzan *Mahmoud, representant a Europa de l'Organització per la Llibertat de les dones de L'Iraq (*OWFI)

"Amb l'ocupació la dona ha perdut els seus drets elementals"


pdf
print
pmail

Document aportat per Celia
MerinoSecció Sindical de Fraternitat-*Muprespa.
Fraternidad@comfia/ccoo.eshttps://www.ccoo-servicios.es/fraternidad

*Christian


*Grosz
i

*Gilles


*Dilun

*Rouge

*Internacionalista
, laica i revolucionària
marxista,

*Houzan


*Mahmoud
ésla representant a Europa de
l'Organització
per la Llibertat de
les dones deL'Iraq (*OWFI).
És redactora cap de la revista en llengua
anglesa

*Equal


*Rights


*Now
,editada a Londres. És també militant del Partit
Comunista Obrer de
L'Iraq (*WCPI),
present alhora a L'Iraq i a
Iran
. En ocasió de la seva presència a
París,convidada per l'associació

*Solidarité
L'Iraq, ha respost a les preguntes
de
*Rouge
.Quin és la situació del poble

*irakí
i principalment la
de
les dones enfront de lestropes d'ocupació?
*Houzan


*Mahmoud
: La població es
veu
enfrontada a les forces d'ocupació, a
lesmilícies islamistes i als residus de
les forces

*baasistas
. La guerra haprovocat la caiguda
del règim de

*Saddam
però cap altra
forma de govern liha reemplaçat. La vida i el
teixit
social han estat totalment

*desorganizados
.El poble manca de
tot: alimentació, electricitat,
cures sanitàries,...Sota el règim

*baasista
, les dones no estaven protegides,
però havienconquistat drets elementals:
dret
a estudiar, dret a treballar; anaven a
escolai a la universitat. Des del començament de
l'ocupació, estanperdent aquests drets
elementals. Algunes es veuen
obligades a prostituir-se.Els islamistes
s'imposen pel terror. Disposen d'un armament important ivolen fer regnar un ordre social reaccionari, basat
en la

*charia
,intentant desviar en el seu benefici
la còlera legítima de la
població contra els
ocupants. Ja, en les ciutats del sud, obliguen a
les dones a dur el vel.
En

*Bassora
, la

*charia
s'està imposant a la població. És
l'ocupació la
responsabled'una situació que el
país no havia conegut mai abans. L'imperialismeha envaït L'Iraq, pretenent restablir la democràcia.
Enrealitat, això s'ha traduït per als
treballadors, les
dones i els desocupats
en misèria, repressió i tortures

*innobles
decidides al més
alt nivell de l'administració
Bush.Com s'ha creat l'Organització
per
a la llibertat de
les
dones a L'Iraq (*OWFI)?.
Quins són els seus objectius?
H.

*Mahmoud
: Constituïda al juny de 2003, la

*OWFI
compte amb voltant
de 500dones -i homes- a Bagdad, amb branques en nombroses ciutats. Té per
objectiuorganitzar a les dones en les
fàbriques, les universitats,
els
barris, prioritàriament en els barris
més pobres. Organitza
reunions deformació, de discussió, mítings i manifestacions. Les
condicions de seguretatsón molt variables.
Mai s'està segura de sortir viva d'un míting.
Militantsper la defensa dels drets
de les dones, com
la dirigent

*Yanar


*Mohammed
,són víctimes d'una

*fatwa
que les
condemna a mort. La

*OWFI
ha obert cases
dedones, residències, en

*Kirkuk
i a Bagdad, a fi de permetre a les
donesmaltractades o amenaçades de mort per la seva pròpia família o
les milíciesislamistes trobar una
protecció. A pesar d'aquestes
difícils condicions, el8 de març, dia internacional de les dones, un miler
de dones han desfilata Bagdad amb banderes i pancartes vermelles una
d'elles representant una donaamb els cabells surant al vent. No obstant això,
oficialment, el 8 de març noexisteix a L'Iraq. El Consell de
govern posat en peus
per les tropes d'ocupacióho ha reemplaçat per la
celebració del naixement de

*Fatima


*Zora
, lafilla del profeta!.Quina situació travessen les
lluites socials contra
els exèrcits d'ocupació.H.*Mahmoud.
Després de les sancions econòmiques i des de
l'ocupació, hi ha moltíssimsdesocupats a L'Iraq. El sindicat de
desocupats, que
reagrupa a voltant de
130.000persones, reivindica
el dret al treball i un subsidi d'atur.
Durant el mesd'agost, ha organitzat una

*sentada
de quatre setmanes enfront de la seu
de l'autoritatocupant a Bagdad, reprimida conjuntament per la
policia

*irakí
i lestropes d'ocupació. Recentment, en

*Nassirya
, els
treballadors
han impedit amilícies islamistes que
s'apropiessin de les fàbriques a
pesar de les amenaces
demort.Són les ocupacions de
les dones els
més amenaçats. En els
bancs, on sónnombroses, s'han organitzat en sindicats per a
defensar les seves ocupacions. Elsindicat de desocupats i la
Federació de consells i de sindicats de treballadors
han elaborat i defensat una
proposta
de dret del treball
que garanteix a
totsels drets
obrers (ocupació de fàbriques, piquets de vaga,
pagament delsdies de vaga, etc.). Les vagues
són freqüents a L'Iraq
(els treballadorsdel cuir, de la Companyia de gas del Nord, de
cigarrets Al

*Nasir
,

*etc
), peròsón totalment boicotejades pels
mitjans. En

*Samawa
, contràriament al quediuen els mitjans
que han reproduït les
informacions de la coalició, no erenels

*chiítas
els quals es manifestaven sinó desocupats
que exigirien
alimentació. Hanestat assassinats per soldats de
la coalició.Tu ets membre del Partit Comunista
Obrer de L'Iraq (*WCPI).
Parla'ns del teucombat polític.H.

*Mahmoud
. El

*WCPI
es constitueix després de
la primera guerra del Golf, a partir de
militantsmarxistes

*leninistas
. Il·legal sota

*Saddam
, ha obert oficines enla major part de
les ciutats després de la seva
caiguda. No hi ha actualment
cap
altraorganització marxista que
construeixi organitzacions de
base
de la classe
obrera
.El

*OWFI
ha estat creat a l'origen per tres dones del

*WCPI
. Tenim contactesen l'estranger amb diverses
organitzacions d'extrema
esquerra
, de vegades ambdificultats doncs algunes tenen
il·lusions sobre el
paper progressista delsislamistes contra
l'imperialisme. Avui, cal organitzar la solidaritat
internacional amb la classe
obrera
i el poble

*irakí
. És vital donar a conèixer el
queocorre realment a L'Iraq. Cal donar
esperances.Com veus el futur del poble

*irakí
després de la sortida de
les tropes d'ocupació?H.

*Mahmoud
. Espero que el moviment progressista
serà suficientment fort,que la classe
obrera serà suficientment forta i
estigui suficientmentorganitzada per a resistir als
islamistes i imposar les seves pròpies
solucions.Fins i tot si és difícil per als
treballadors aconseguir armes,
el

*WCPI
els haanimat a armar-se per
a defensar-se, contra els
ocupants però també contra
els
terroristes islamistes
i

*baasistas
. Els grups
islamistes
són
reaccionaris
, noprogressistes. No volen solució progressista a L'Iraq. Tenen un profundmenyspreu pels treballadors
i les dones. El poble

*irakí
rebutja l'ocupació
dels EUA, però la majoria no
vol
un estat islàmic