Archivado en

Les Dones a L'Iraq (Traduccio autom脿tica)

Amb l'ocupaci贸 la dona ha perdut els seus drets elementals


Les dones a L'Iraq. Entrevista amb *Houzan *Mahmoud, representant a Europa de l'Organitzaci贸 per la Llibertat de les dones de L'Iraq (*OWFI)

"Amb l'ocupaci贸 la dona ha perdut els seus drets elementals"


pdf
print
pmail

Document aportat per Celia
MerinoSecci贸 Sindical de Fraternitat-*Muprespa.
Fraternidad@comfia/ccoo.eshttps://www.ccoo-servicios.es/fraternidad

*Christian


*Grosz
i

*Gilles


*Dilun

*Rouge

*Internacionalista
, laica i revolucion脿ria
marxista,

*Houzan


*Mahmoud
茅sla representant a Europa de
l'Organitzaci贸
per la Llibertat de
les dones deL'Iraq (*OWFI).
脡s redactora cap de la revista en llengua
anglesa

*Equal


*Rights


*Now
,editada a Londres. 脡s tamb茅 militant del Partit
Comunista Obrer de
L'Iraq (*WCPI),
present alhora a L'Iraq i a
Iran
. En ocasi贸 de la seva pres猫ncia a
Par铆s,convidada per l'associaci贸

*Solidarit茅
L'Iraq, ha respost a les preguntes
de
*Rouge
.Quin 茅s la situaci贸 del poble

*irak铆
i principalment la
de
les dones enfront de lestropes d'ocupaci贸?
*Houzan


*Mahmoud
: La poblaci贸 es
veu
enfrontada a les forces d'ocupaci贸, a
lesmil铆cies islamistes i als residus de
les forces

*baasistas
. La guerra haprovocat la caiguda
del r猫gim de

*Saddam
per貌 cap altra
forma de govern liha reempla莽at. La vida i el
teixit
social han estat totalment

*desorganizados
.El poble manca de
tot: alimentaci贸, electricitat,
cures sanit脿ries,...Sota el r猫gim

*baasista
, les dones no estaven protegides,
per貌 havienconquistat drets elementals:
dret
a estudiar, dret a treballar; anaven a
escolai a la universitat. Des del comen莽ament de
l'ocupaci贸, estanperdent aquests drets
elementals. Algunes es veuen
obligades a prostituir-se.Els islamistes
s'imposen pel terror. Disposen d'un armament important ivolen fer regnar un ordre social reaccionari, basat
en la

*charia
,intentant desviar en el seu benefici
la c貌lera leg铆tima de la
poblaci贸 contra els
ocupants. Ja, en les ciutats del sud, obliguen a
les dones a dur el vel.
En

*Bassora
, la

*charia
s'est脿 imposant a la poblaci贸. 脡s
l'ocupaci贸 la
responsabled'una situaci贸 que el
pa铆s no havia conegut mai abans. L'imperialismeha enva茂t L'Iraq, pretenent restablir la democr脿cia.
Enrealitat, aix貌 s'ha tradu茂t per als
treballadors, les
dones i els desocupats
en mis猫ria, repressi贸 i tortures

*innobles
decidides al m茅s
alt nivell de l'administraci贸
Bush.Com s'ha creat l'Organitzaci贸
per
a la llibertat de
les
dones a L'Iraq (*OWFI)?.
Quins s贸n els seus objectius?
H.

*Mahmoud
: Constitu茂da al juny de 2003, la

*OWFI
compte amb voltant
de 500dones -i homes- a Bagdad, amb branques en nombroses ciutats. T茅 per
objectiuorganitzar a les dones en les
f脿briques, les universitats,
els
barris, priorit脿riament en els barris
m茅s pobres. Organitza
reunions deformaci贸, de discussi贸, m铆tings i manifestacions. Les
condicions de seguretats贸n molt variables.
Mai s'est脿 segura de sortir viva d'un m铆ting.
Militantsper la defensa dels drets
de les dones, com
la dirigent

*Yanar


*Mohammed
,s贸n v铆ctimes d'una

*fatwa
que les
condemna a mort. La

*OWFI
ha obert cases
dedones, resid猫ncies, en

*Kirkuk
i a Bagdad, a fi de permetre a les
donesmaltractades o amena莽ades de mort per la seva pr貌pia fam铆lia o
les mil铆ciesislamistes trobar una
protecci贸. A pesar d'aquestes
dif铆cils condicions, el8 de mar莽, dia internacional de les dones, un miler
de dones han desfilata Bagdad amb banderes i pancartes vermelles una
d'elles representant una donaamb els cabells surant al vent. No obstant aix貌,
oficialment, el 8 de mar莽 noexisteix a L'Iraq. El Consell de
govern posat en peus
per les tropes d'ocupaci贸ho ha reempla莽at per la
celebraci贸 del naixement de

*Fatima


*Zora
, lafilla del profeta!.Quina situaci贸 travessen les
lluites socials contra
els ex猫rcits d'ocupaci贸.H.*Mahmoud.
Despr茅s de les sancions econ貌miques i des de
l'ocupaci贸, hi ha molt铆ssimsdesocupats a L'Iraq. El sindicat de
desocupats, que
reagrupa a voltant de
130.000persones, reivindica
el dret al treball i un subsidi d'atur.
Durant el mesd'agost, ha organitzat una

*sentada
de quatre setmanes enfront de la seu
de l'autoritatocupant a Bagdad, reprimida conjuntament per la
policia

*irak铆
i lestropes d'ocupaci贸. Recentment, en

*Nassirya
, els
treballadors
han impedit amil铆cies islamistes que
s'apropiessin de les f脿briques a
pesar de les amenaces
demort.S贸n les ocupacions de
les dones els
m茅s amena莽ats. En els
bancs, on s贸nnombroses, s'han organitzat en sindicats per a
defensar les seves ocupacions. Elsindicat de desocupats i la
Federaci贸 de consells i de sindicats de treballadors
han elaborat i defensat una
proposta
de dret del treball
que garanteix a
totsels drets
obrers (ocupaci贸 de f脿briques, piquets de vaga,
pagament delsdies de vaga, etc.). Les vagues
s贸n freq眉ents a L'Iraq
(els treballadorsdel cuir, de la Companyia de gas del Nord, de
cigarrets Al

*Nasir
,

*etc
), per貌s贸n totalment boicotejades pels
mitjans. En

*Samawa
, contr脿riament al quediuen els mitjans
que han reprodu茂t les
informacions de la coalici贸, no erenels

*chi铆tas
els quals es manifestaven sin贸 desocupats
que exigirien
alimentaci贸. Hanestat assassinats per soldats de
la coalici贸.Tu ets membre del Partit Comunista
Obrer de L'Iraq (*WCPI).
Parla'ns del teucombat pol铆tic.H.

*Mahmoud
. El

*WCPI
es constitueix despr茅s de
la primera guerra del Golf, a partir de
militantsmarxistes

*leninistas
. Il路legal sota

*Saddam
, ha obert oficines enla major part de
les ciutats despr茅s de la seva
caiguda. No hi ha actualment
cap
altraorganitzaci贸 marxista que
construeixi organitzacions de
base
de la classe
obrera
.El

*OWFI
ha estat creat a l'origen per tres dones del

*WCPI
. Tenim contactesen l'estranger amb diverses
organitzacions d'extrema
esquerra
, de vegades ambdificultats doncs algunes tenen
il路lusions sobre el
paper progressista delsislamistes contra
l'imperialisme. Avui, cal organitzar la solidaritat
internacional amb la classe
obrera
i el poble

*irak铆
. 脡s vital donar a con猫ixer el
queocorre realment a L'Iraq. Cal donar
esperances.Com veus el futur del poble

*irak铆
despr茅s de la sortida de
les tropes d'ocupaci贸?H.

*Mahmoud
. Espero que el moviment progressista
ser脿 suficientment fort,que la classe
obrera ser脿 suficientment forta i
estigui suficientmentorganitzada per a resistir als
islamistes i imposar les seves pr貌pies
solucions.Fins i tot si 茅s dif铆cil per als
treballadors aconseguir armes,
el

*WCPI
els haanimat a armar-se per
a defensar-se, contra els
ocupants per貌 tamb茅 contra
els
terroristes islamistes
i

*baasistas
. Els grups
islamistes
s贸n
reaccionaris
, noprogressistes. No volen soluci贸 progressista a L'Iraq. Tenen un profundmenyspreu pels treballadors
i les dones. El poble

*irak铆
rebutja l'ocupaci贸
dels EUA, per貌 la majoria no
vol
un estat isl脿mic