Archivado en Comunicats

CCOO reclama a Caixa Catalunya que no l'exclogui del Consell d'Administraci贸


Els representants de CCOO en el Consell d'Administraci贸 de Caixa Catalunya, reclamen la no exclusi贸 dels Consellers que provenen de la representaci贸 del personal, en les Comissions de Retribucions i d'Inversions.


pdf
print
pmail
Aquesta petici贸 va ser efectuada sobre la base de la recent modificaci贸 que el Decret 311/2004 de 8 de juny, de la Generalitat, introdueix respecte a la composici贸 de les esmentades Comissions. En la disposici贸 anterior, la composici贸 d'aquestes havia d'estar formada pel president del Consell i 2 Consellers m茅s dels grups majoritaris. El grup de Consellers en representaci贸 del personal al no ser majoritari quedava excl貌s, per貌 amb la modificaci贸 del Decret el requisit de grup majoritari desapareix.

Al mateix temps, CCOO va proposar al Consell que els informes que emetin les Comissions de Retribucions i d'Inversions s聮efectu茂n directament al Consell, encara que el Decret diu que es pot informar al Consell o b茅 a la Comissi贸 Executiva. CCOO ent茅n que no sembla l貌gic que una Comissi贸 informi a una altra Comissi贸.

Barcelona, 22 de juliol de 2004

COMFIA-CCOO Catalunya