Archivado en Comunicats, Salari

Quina és la meva funció dins BSIS?

Informàtic: NO acceptis una responsabilitat sense tenir el coneixement necessari

10-02-2009 Des de fa temps estem a l’espera que la Direcció de BSIS ens doni resposta a alguns aspectes que estem reclamant reiteradament, i que afecten de ple al col·lectiu informàtic que desenvolupa la seva tasca professional a BSIS (Grup Banc Sabadell).(PDF:Cat)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail

Untitled Document

 

Quina és la meva funció dins BSIS?

Des de fa temps estem a l'espera que la Direcció de BSIS ens doni resposta a alguns aspectes que estem reclamant reiteradament, i que afecten de ple al col·lectiu informàtic que desenvolupa la seva tasca professional a BSIS. Entre d'altres qüestions creiem especialment significatives les següents:

· Manca de definició dels llocs de treball i la identificació de les funcions associades als mateixos.
· Manca de definició de la formació necessària per poder desenvolupar cada funció.
· Manca d'una planificació compatible amb la càrrega de treball del dia a dia, per poder realitzar la formació corresponent per assolir les tasques associades a les diferents funcions.
· Desconeixement dels objectius personals, detallats i quantificables
· Desconeixement del variable anual que té assignat cada individu i com es percep. També es desconeix l'impacte dels canvis per la nova metodologia de treball que s'està fent i com afectan a l'obtenció d'aquest variable.
· Constants variacions en l'estructura de personal a BSIS, sense indicar l'intenció dels mateixos, amb la conseqüent sensació d'angoixa permanent en el conjunt del personal.

És preocupant que personal plenament qualificat tingui dificultats per poder continuar tenint una aportació important en el nou model d'empresa de BSIS. Això s'hauria evitat si abans s'hagués planificat el seu reciclatge professional.

Des de COMFIA-CCOO hem demanat a la Direcció des que es va iniciar la transició de BULL a IBM que aquests arguments es tinguessin en compte, però creiem que ja no toca pidolar més per uns plantejaments que han de sorgir de l'empresa.

Si els empleats som - com diu el banc- la part diferencial i fonamental per aconseguir els objectius que fixa la Direcció, sembla coherent que, per afrontar nous models de treball, es tingui en compte la necessitat de fer compatible el treball diari amb la formació corresponent. Així afrontaríem amb el màxim de garanties les noves funcions. Això no ha estat així fins al moment.

Tot just ara estem veient uns primers indicis d'una formació genèrica. No obstant, això és clarament insuficient per poder abastar amb garanties les noves tasques que se'ns van assignant.

La fita de tots nosaltres es aconseguir que tothom tingui la formació necessària per al desenvolupament de la tasca que tingui assignada. No acceptem que es qualifiqui a ningú de no indicat per a la realització de la seva funció, quan ni aquesta funció s'ha definit de manera clara, ni s'ha procurat que la persona pugui assolir els coneixements per al seu desenvolupament.

Des de COMFIA-CCOO tornarem a instar a la Direcció de BSIS perquè elabori i comuniqui una planificació coherent i creïble el més aviat possible.

 

Cal ser clars i exigir que se'ns faciliti la formació necessària per al desenvolupament de la nostra tasca diària, doncs en cas contrari estem assumint el risc d'ésser considerats no aptes o, fins i tot, podem incórrer en errors que poden acabar en sancions.

Us recomanem que davant de funcions que teniu assignades per a les quals penseu que us cal una formació específica, ho denuncieu al vostre responsable immediat, exigint-ne la formació que correspongui.
Creiem que no hi ha cap altra manera de poder encarar aquesta nova etapa, amb el mínim de crispació possible i procurant fer-ho amb èxit pel bé de tots.

Degut a la política d'ajust de pressupost que s'està portant a terme al Grup Bancsabadell en general s'han afegit nous punts de conflicte. En destaquem el següent pel que fa al nostre àmbit:

· Guàrdies de processos informàtics 24 hores x 365 dies

Aquesta tasca l'han fet fins ara les diferents empreses externes que col·laboren des de fa anys amb nosaltres i que ara sembla ser que el banc en prescindirà de manera immediata.

Aquestes empreses tenen pactades unes tarifes per a les seves funcions. A més a més, elles són les que realment tenen el coneixement tècnic dels processos. Coneixement necessari per poder intervenir amb eficàcia i rapidesa davant de situacions d'emergència.

Ara es vol internalitzar aquesta tasca i que sigui desenvolupada per personal intern, en alguns àmbits de forma immediata i, pel que sembla, sense preocupar-se de si s'està en condicions d'assumir-ho -ja sigui per qüestions personals o per manca dels coneixements necessaris- i sense concretar si hi haurà cap compensació.

D'entrada cal deixar molt clar que el fet de fer guàrdies és totalment voluntari, doncs es desenvolupa fora de les hores de treball fixades en el conveni. Per tant, la realització de les guàrdies ha d'estar regulada per unes compensacions que cal pactar amb la representació sindical.

També és imprescindible tenir el coneixement de tots els processos per poder intervenir amb seguretat davant de les incidències. És obvi que els qui estan fent tasques de gestió des de fa anys i s'han recolzat en empreses externes per als temes tècnics -com s'indicava des de la Direcció-, ara no tenen els coneixements necessaris per fer un canvi de funció d'un dia per l'altre, sense rebre abans la formació tècnica i aplicativa corresponent.

Volem insistir en aquest punt i recomanar a tothom que NO ACCEPTI una responsabilitat sense tenir el coneixement necessari, car una intervenció errònia en determinats processos informàtics pot acabar en una sanció.

Sabadell, febrer de 2009

 


 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es