Archivado en Comunicats, beneficis socials

ELS NOSTRES DRETS GARANTITS

comunicat

CCOO TORNA A SIGNAR EL CONVENI 2007-2010


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

El 27 de gener CCOO i CSICA hem ratificat la signatura del Conveni Col•lectiu per als anys 2007-2010 que, com informàvem el passat 29 d'octubre, havia estat anul•lat per sentència no ferma de l'Audiència Nacional

Durant aquests mesos CCOO hem estat vetllant perquè la seva aplicació efectiva a les caixes no es veiés paralitzada, amb el greu perjudici que això hauria suposat per als treballadors i treballadores.

Ara, signant de nou el Conveni, hem eliminat la incertesa provocada pel conglomerat de sindicats que formen CIC, els quals, anteposant els seus interessos als de les plantilles, no van dubtar a sol•licitar la seva anul•lació.

Aquest és un bon Conveni que ens proporciona:

Major capacitat adquisitiva

 Al garantir l'IPC real durant tota la seva vigència. Fins ara: increment del 4,2% el 2007 (2,2% per sobre l’ IPC previst; va operar la clàusula de garantia); increment del 2% en 2008 (0,6% per sobre l’ IPC real).

 A l'establir un nou Plus Conveni, amb caràcter permanent, per l'import corresponent a ¼ de paga del salari base del Nivell que ostenti cada persona, addicional al Plus Conveni lineal.

 A l'incrementar en un 60% la quantia mínima del préstec d'habitatge (de 117.000 euros a 186.000), podent-se reduir les quotes a l'ampliar a 35 anys l'amortització.

 A l'incrementar les ajudes de formació, a més de la de Guarderia.

Més temps per a viure

 Millorant els permisos per naixement, adopció o acolliment, ampliant la possibilitat de reducció de jornada per a cura de familiars, possibilitant permisos per raons familiars i formatives.

 Incorporant tres noves tardes festives de dijous i un dia més de permís ( lliure disposició).

Més camins per a avançar

 A l'estendre l'Ajut d'Estudis als Post-Graus, atenent la demanda d'unes plantilles que s'incorporen majoritàriament amb formació universitària.

 Impulsant el camí cap a la igualtat a través de la Comissió Sectorial creada a aquest efecte.

 Obligant a les Direccions a negociar tot allò relatiu a l'aplicació d'horaris singulars, evitant així la discrecionalitat que s'havia produït en algunes entitats.

Però, a més a més de ser un bon Conveni pels seus continguts, també és un excel•lent paraigua per a protegir millor a les plantilles en les actuals circumstàncies que estem vivint i també per a afrontar les que puguin venir.

Per tot això, amb la nostra signatura, CCOO hem restablert la legalitat d'uns drets laborals i econòmics – aquells que contempla el Conveni i els d'acords d'empresa que se’n deriven- donant així seguretat a unes plantilles que no necessiten d'incerteses afegides.  
        
28 de gener 2009 – com. 4/09

 Afilia't a  COMFIA-CCOO
compromesos amb tu


"Estar al dia@dia.net t'interessa"
Si vols rebre les noticies del sector gratuïtament, suscriu-te.

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es