Archivado en Comunicats, beneficis socials

comunicat

ELS NOSTRES DRETS GARANTITS


CCOO TORNA A SIGNAR EL CONVENI 2007-2010


pdf
print
pmail

El 27 de gener CCOO i CSICA hem ratificat la signatura del Conveni Col¬ēlectiu per als anys 2007-2010 que, com inform√†vem el passat 29 d'octubre, havia estat anul¬ēlat per sent√®ncia no ferma de l'Audi√®ncia Nacional

Durant aquests mesos CCOO hem estat vetllant perquè la seva aplicació efectiva a les caixes no es veiés paralitzada, amb el greu perjudici que això hauria suposat per als treballadors i treballadores.

Ara, signant de nou el Conveni, hem eliminat la incertesa provocada pel conglomerat de sindicats que formen CIC, els quals, anteposant els seus interessos als de les plantilles, no van dubtar a sol¬ēlicitar la seva anul¬ēlaci√≥.

Aquest és un bon Conveni que ens proporciona:

Major capacitat adquisitiva

 Al garantir l'IPC real durant tota la seva vig√®ncia. Fins ara: increment del 4,2% el 2007 (2,2% per sobre l¬í IPC previst; va operar la cl√†usula de garantia); increment del 2% en 2008 (0,6% per sobre l¬í IPC real).

 A l'establir un nou Plus Conveni, amb car√†cter permanent, per l'import corresponent a ¬ľ de paga del salari base del Nivell que ostenti cada persona, addicional al Plus Conveni lineal.

 A l'incrementar en un 60% la quantia m√≠nima del pr√©stec d'habitatge (de 117.000 euros a 186.000), podent-se reduir les quotes a l'ampliar a 35 anys l'amortitzaci√≥.

 A l'incrementar les ajudes de formaci√≥, a m√©s de la de Guarderia.

Més temps per a viure

 Millorant els permisos per naixement, adopci√≥ o acolliment, ampliant la possibilitat de reducci√≥ de jornada per a cura de familiars, possibilitant permisos per raons familiars i formatives.

 Incorporant tres noves tardes festives de dijous i un dia m√©s de perm√≠s ( lliure disposici√≥).

Més camins per a avançar

 A l'estendre l'Ajut d'Estudis als Post-Graus, atenent la demanda d'unes plantilles que s'incorporen majorit√†riament amb formaci√≥ universit√†ria.

 Impulsant el cam√≠ cap a la igualtat a trav√©s de la Comissi√≥ Sectorial creada a aquest efecte.

 Obligant a les Direccions a negociar tot all√≤ relatiu a l'aplicaci√≥ d'horaris singulars, evitant aix√≠ la discrecionalitat que s'havia produ√Įt en algunes entitats.

Per√≤, a m√©s a m√©s de ser un bon Conveni pels seus continguts, tamb√© √©s un excel¬ēlent paraigua per a protegir millor a les plantilles en les actuals circumst√†ncies que estem vivint i tamb√© per a afrontar les que puguin venir.

Per tot aix√≤, amb la nostra signatura, CCOO hem restablert la legalitat d'uns drets laborals i econ√≤mics ¬Ė aquells que contempla el Conveni i els d'acords d'empresa que se¬ín deriven- donant aix√≠ seguretat a unes plantilles que no necessiten d'incerteses afegides.  
        
28 de gener 2009 ¬Ė com. 4/09

 Afilia't a  COMFIA-CCOO
compromesos amb tu


"Estar al dia@dia.net t'interessa"
Si vols rebre les noticies del sector gratu√Įtament, suscriu-te.