Archivado en Comunicats

Comunicat Caixa Tarragona

ORIENTACIÓ I FORMACIÓ PROVES DE PROMOCIÓ PER CAPACITACIÓ 2009


En compliment del Conveni s’han convocat les proves de capacitació per accedir als nivells X i VIII, que obligatòriament s’han de celebrar com a mínim cada tres anys, sense haver d’esperar la promoció per experiència. El nombre de places que es convoquen és el següent:


pdf
print
pmail
      -    3% del total de la plantilla dels nivells XIII, XII i XI   al nivell X

      -    3% del total de la plantilla dels nivells XIII, XII i XI   al nivell VIII

Aquestes van ser convocades formalment per la Caixa en la seva Circular Interna 408 de data 08-09-2008, i d’acord amb aquesta es va procedir durant el mes de novembre a confirmar les inscripcions vàlides als qui ho havien sol•licitat. (Hi podien concórrer tots els empleats fixos amb dos anys, com a mínim, d’antiguitat a l’entitat.)

A banda de les tutories que fa l’ESCA, hem cregut convenient crear grups de treball per facilitar la formació i orientació d’aquells empleats que estiguin interessats. Organitzarem sessions dirigides per companys entesos en les matèries exposant parts del temari i resoldran els dubtes que hi hagi.

És important saber quants esteu interessats per poder fixar calendari i ubicació de les sessions en funció de les vostres demandes. Per tal d’organitzar els grups, cal que ens dirigiu un correu a caixatarragona@comfia.ccoo.es.

Tarragona, 26 de gener de 2009