Archivado en

Crisi global i impacte previsible en el BSSC

"Hi ha dos tipus d'economistes, els que no tenim ni idea, i el que no saben ni això" J.K.Galbraith

En els últims temps, en realitat fa més de dos anys, assistim a un bombardeig d'informació sobre els problemes financers de Citi primer i del sector financer globalment després, que potser per recurrent ens sembla una situació de dificultat transitòria, quan fa temps que ens instal·lem com a grup en una situació d'inestabilitat desesperant de la qual no l'han pogut rescatar cap dels plans ideats pel “Think Tank” corporatiu amb les seves brillants mesures, sempre excel·lentment publicitades, i que són ben conegudes pel BSSC.

 


Este artículo se publicó originalmente en Citioperaciones (citioperaciones) ,


pdf print pmail

Si, són més de dos anys, l'Abril de 2007, des de COMFIA CCOO BSSC ja fèiem referència a les dificultats del valor de l'acció de Citigroup, fent-nos eco d'una notícia que el 17 de desembre de 2006 va publicar la Vanguardia en el seu suplement “Diners” sota el títol “El príncep Saudita Al Sortiu pressiona al Citigroup” , a resultes d'aquella informació es van anunciar 47.000 acomiadaments a nivell global (via deslocalització, com bé sabem). Després d'aquest anunci, hem viscut alguns altres similars, en una escalada que no sembla que té final, i que estan molt lluny de restablir-hi la salubritat financera del grup o de recuperar una cotització almenys raonable del valor de l'acció de Citi al mercat borsari. 

  

En definitiva tots vivim immersos actualment enmig d'un bombardeig d'informació amb tints alarmants, i lògicament per l'experiència viscuda tendim a prestar-li credibilitat, i tot ens sembla verosimil. 

  

És indiscutible que la situació actual és molt difícil a nivell global i critica per a Citi en particular, les decisions de restricció de les activitats de crèdit, així com la reavaluació de les funcions i de les estructures de despeses que segurament estan tenint lloc, per no parlar d'accions de replegament dels negocis únicament justificades per l'estat psicològic del mercat, ens hi poden impactar en el volum d'ocupació, bé com reducció parcial o bé amb noves migracions de serveis.

  

Com és ben conegut per tots, donada la situació que el BSSC va travesear per la migració de serveis d'Espanya i Portugal del 2007-2008, COMFIA CCOO BSSC i la direcció del BSSC assoliren un acord amb vigència de dos anys (fins a 31/12/09) sobre les quals formular les mesures d'hipotètics retallades d'ocupació, que suposaven una enorme millora respecte als estipulat en el marc legal per a aquest tipus de conflictes, tan presents en els nostres dies en els mitjans de comunicació. 

  

El paràmetre es formulava de la següent manera: 

  

Indemnització = [(Salari Fix + (Salari Variable x 2'3)) / 360) x (65 x Antiguitat)]

Aquesta formulació està plenament vigent i per tant serà la mesura aplicable en cas d'afrontar dificultats d'ocupació en qualsevol de les nostres unitats i en qualsevol nivell o categoria professional.

Al seu moment la informació sobre aquest acord va tenir una àmplia difusió entre els empleats del centre, cas de necessitar-hi algun detall addicional, recorda que el contingut íntegre de la comunicació pots localitzar-ho en https://www.ccoo-servicios.es/citioperaciones/html/9195.html

Estarem atents a les notícies que ens ofereixin les pròximes setmanes, cas de rebre informació en sentit d'allò esmentat anteriorment aquesta serà compartida de manera directa i immediata amb les persones o equips als quals poguessin afectar-hi,  reproduint el procediment que en els mesos precedents vam haver de treballar en relació amb la marxa dels serveis d'Espanya, Portugal o Diners.

No podem deixar d'animar a tots els companys/es que encara no estan afiliats/des a COMFIA CCOO BSSC a fer-ho, doncs estar organitzats es l'única manera d'afrontar amb més garanties i amb menys costos les dificultats.

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es