Archivado en Convenis Col·lectius

Anys 2008-2011 (Publicat al DOGC 20-02-09)

Conveni Col·lectiu d'Oficines i Despatxos Catalunya 2008-2011Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , Oficinas y Despachos (Oficinas y Despachos) ,


pdf print pmail

Apunts sobre el nou Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya

Ha valgut la pena esperar gairebé un any de negociacions, ja que hem assolit un conveni força millorat respecte a l’anterior, acostant-nos molt a la principal reivindicació que ens marcàvem a CCOO: cap salari per sota de 1.000 euros.

Desapareix també l’antic sistema de classificació professional i tenim importants millores en l’apartat de permisos, tot plegat fruit del bon treball de la comissió negociadora, i de la participació de molts delegats/des i afiliats/des sense el suport dels quals no hagués estat possible cap millora.

Mitjana d’increments salarials de més del 6%

Per començar, hem de tenir en compte que la durada del conveni serà de 4 anys, és a dir, fins al 2011. Tenint en compte que iniciem una nova taula salarial per al 2008, amb una mitjana d’increments de més del 6%, al final de la vigència del conveni ens haurem acostat molt al objectiu de que ningú estigui per sota dels 1.000 euros. Per tant, el primer que s’ha de fer és comparar la taula salarial pel 2008 amb les nòmines de tot l’any, ja que en cas de trobar-se cobrant la taula salarial i prou, la quantitat d’endarreriments a rebre pot ser molt important. Per al 2009 i 2010 mantindrem el poder, i afegim un 0’25% més per al 2011. Hi ha una pujada també del percentatge del plus nocturn al 50% del valor de la hora ordinària, i introduïm un nou plus festiu, destacant especialment els festius anomenats especials (25 de desembre, 1 i 6 de gener).

Nova classificació professional

Passem a substituir l’anterior sistema, obsolet i que no reflectia la realitat del sector, de categories professionals, per un altre amb grups i nivells. És, per tant, molt important que tothom consulti la taula d’equivalències que hi ha al conveni per tal de comprovar quin grup i nivell li correspon. Hem creat una comissió de treball formada per representants de CCOO, d’UGT, i de les patronals signants, que, durant la vigència del conveni, treballi per tal d’interpretar qualsevol problema que pugui sorgir sobre la implantació d’aquest nou sistema.

Hores de permís per visita mèdica

Donem resposta també a una de les principals preocupacions que molts ens heu adreçat: la possibilitat de tenir hores de permís per visita mèdica, que hem xifrat per començar en 12 hores anuals. Cal dir que aquest permís també és extensiu a l’acompanyament de pares o fills. És important especificar que aquest permís té un caràcter de mínims, és a dir, es pot gaudir de més hores sense limitació si dintre de cada centre de treball es pacta entre representants dels treballadors i empresa.

Les millores de la Llei d’Igualtat

Hem recollit totes les millores aparegudes a la Llei d’Igualtat per tal que tothom pugi identificar ràpidament quins son els seus drets i no deixar-ho a la discussió o negociació entre les parts. A més, introduïm la possibilitat d’acumulació del permís de lactància en 14 dies laborables, com a dret innegociable, i un permís sense sou per un màxim d’un mes l’any, tampoc negociable.

És important destacar, així mateix, la introducció del Tribunal Laboral de Catalunya, no com a ens mediador si no com a possibilitat real de solució arbitral en cas de desacords en matèria de jornada laboral i vacances.

Ciberdrets sindicals

També introduïm la regulació de la utilització dels mitjans telemàtics dintre l’empresa, així com la utilització del correu electrònic per a les activitats sindicals, dret que ja no se’ns pot discutir de cap manera.

4’5 dies d’excés de jornada per al 2009

Per finalitzar, aprofitem l’avinentesa per tal de reiterar el de cada any, molta cura amb l’excés de jornada: en jornada completa, descomptant vacances, festius, dissabtes i diumenges, aquest any surten 4’5 dies (36 hores) d’excés de jornada si no es compensa de cap altra manera. que aquest any, com a conseqüència de la negociació del Conveni, continuem tenint 23 dies laborables de vacances, que aquest dia de més que es va aconseguir no és intercanviable per hores de descans, i que totes les empreses estan obligades a facilitar el calendari laboral perquè no passi el de sempre: que arriba final d’any i no sabem si devem hores o ens en deuen.

“Són els teus drets, fes-los valer!”

Us demanem que, donada la transcendència de tots aquests conceptes, tingueu especial cura en l’aplicació de les vostres condicions de treball i que, per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres als telèfons de la Federació. Novament reiterem que seguim comptant amb la participació de delegats/des i afiliats/des amb l’objectiu de continuar millorant las condicions de treball.

Afegim una taula comparativa amb els salaris a 31.12.2007, la taula salarial del 2008, l’equivalència de les categories amb els seus grups i nivells corresponents, i el percentatge d’augment que hi ha hagut, categoria per categoria i grup a grup.

Barcelona, desembre de 2008

La teva millor garantia: afiliar-te!


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es