Archivado en Comunicats, Salari

Per préstecs per a habitatge habitual

Reducció a les retencions de les nòmines

18-12-2008 El tipus de retenció de la nòmina es pot reduir en 2 punts quan les retribucions brutes anuals del treballador siguin inferiors a 33.007,2 euros.


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail

El tipus de retenció de la nòmina es pot reduir en 2 punts quan les retribucions brutes anuals del treballador siguin inferiors a 33.007,2 euros. Abans, però, el treballador haurà d’haver comunicat al banc que destina quantitats per a l’adquisició o rehabilitació del seu habitatge habitual a finançament aliè per les quals tindrà dret a una deducció de la renda. El banc posarà en el People, a disposició de la plantilla, el model 145 “Comunicació de dades al pagador” on s’inclou l’apartat 5: Pagaments per l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual utilitzant finançament aliè.

Més informació a:

(R.D. 1975/2008)

(Model 145)

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es