Archivado en Comunicats, beneficis socials

comunicat

UN GRAN PACTE


El Pla d’Igualtat que hem signat amb la Direcció el passat 13 de novembre està format per tres parts:


pdf
print
pmail

• Un Pla d’Igualtat, marcant uns objectius que la Direcció de l’Entitat està disposada a complir, unes mesures d’acció positives en diferents àmbits i  la creació de la Comissió d’Igualtat. Serà aquella que comprovarà que els objectius i les mesures es vagin complint. Estarà formada per 4 representants dels treballadors i 3 de la Direcció.

• Mesures de conciliació. Molt importants per a tots nosaltres, com :

1. Més protecció en la Maternitat, alletament i en risc d’embaràs.

2. Més dies per el permís de Paternitat.

3. Millores en dies per alletament.

4. Millores en excedències.

5. Possibilitat de gaudir part de les vacances desprès del permís de maternitat, independentment del quadrant de vacances.

6. En la reducció de jornada, ampliació de temps, sense suposar cap perjudici en préstecs, ajudes de fills ,etc.

7. La flexibilitat horària de mitja hora ( l’entrada a les 8.30h i sortida a les 15.30h)

8. Una millora molt important en els permisos retribuïts per naixement de fills de 3 a 5 dies naturals.

9. Una millora important dels permisos no retribuïts i la creació d’una bossa assistencial per casos de necessitat per aquest permís.

10. Una ajuda de naixement de fill de 540€ (abans 60)

11. En les ajudes de guarderia i per la formació d’empleats un augment de 40€ anyal respecte d’allò estipulat al Conveni.

12. Facilitats per les víctimes de la violència de gènere.

13. Aplicació de totes les mesures per les parelles de fet.

• Protocol d’actuació en cas assetjament sexual i per raó de sexe. L’assetjament és una conducta que no es tolerarà, ja que vulnera directament la dignitat de la persona i contamina l’entorn laboral. A partir de la pròxima llei, aquest tipus de conducta es considerarà delicte i hi haurà penes de presó. Aquí es crearà una Comissió que s’encarregarà d’estudiar cada cas, arribarà a unes conclusions i podrà proposar a la Direcció l’acomiadament del treballador o treballadora. Aquesta comissió estarà formada per 3 representants dels treballadors i 3 de la Direcció.

9 de desembre de 2008 – com. 52/08

 Afíliate a  COMFIA-CCOO
comprometidos contigo

"Estar al dia@dia.net te interesa"
Si quieres recibir las noticias del sector gratuitamente, suscríbete.