Archivado en Comunicats, beneficis socials

Volem un dia de festa i avantatges en la telefonia mòbil

Peticions a Banc Sabadell


03-12-2008 A continuació reproduïm el més essencial de les cartes que hem enviat recentment a Javier Vela, Sots-director General, on fem dues peticions: un dia de festa i telefonia mòbil per a tots. (PDF:Cat)


pdf
print
pmail
Peticions a Banc Sabadell

A continuació reproduïm el més essencial de les cartes que hem enviat recentment a Javier Vela, Sots-director General, on fem dues peticions:

Un dia de festa

"Els dies 24 i 31 de desembre són, tradicionalment, jornades laborals en les quals l'activitat és baixa, atès que socialment es consideren com a semifestives i, en la pràctica, la feina es limita a les tasques obligades per l'obertura de les oficines. En aquesta ocasió, a més a més, els dies 26 i 27 de desembre i 2 i 3 de gener també podrien tenir la mateixa consideració.

És per això que, fent-nos ressò de les veus dels treballadors, els sol·licitem que tota la plantilla pugui fer festa un d'aquests dies en concepte de lliurança a càrrec de l'empresa."

Telefonia mòbil


"La decisió del Banc de canviar de companyia subministradora de telèfons, ara és Vodafone, ha comportat, d'una banda, la incorporació d'una nova eina de comunicació que permet trucades, correu electrònic, la navegació per Internet i, de l'altra, un estalvi de costos molt significatiu per les tarifes especials per a empleats de grans empreses. Aquest estalvi de costos beneficia a una part significativa d'empleats, en la seva majoria tècnics, però entenem que tot el personal del Grup hauria de poder beneficiar-se de l'esmentat estalvi.


Li sol·licitem que estudiï la possibilitat de negociar amb Vodafone que tots els empleats del Grup puguem beneficiar-nos d'un mòbil BlackBerry i l'aplicació de aquestes tarifes tant avantatjoses."


Confiem que la resposta de l'empresa sigui positiva.


Desembre de 2008