Archivado en Comunicats

CCOO recorrerà la sentència de l'Audiència Nacional que anul•la el Conveni Col•lectiu

Caixa Sabadell - Comunicat

El SEC, a través del CIC (conglomerat de petits sindicats), va sol·licitar la nul·litat del Conveni Col·lectiu 2007-2010, per entendre que la seva representació li donava dret a estar present a la Mesa Negociadora, sense importar-li ni el contingut ni posar en risc els increments salarials, la clàusula de garantia, la festa de 3 tardes de dijous, el dia de permís, les ajudes de formació,  així com la resta de millores aconseguides.

 


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

CCOO donarem els passos necessaris perque el Conveni se segueixi aplicant amb normalitat i evitar així qualsevol perjudici a les plantilles

 

L'Audiència Nacional només ha pres en consideració el certificat de resultats electorals que aportava CIC -el qual computa resultats obtinguts en un període superior als quatre anys, amb el que es dupliquen processos i circumscripcions- i, en canvi, cap dels que aportàvem les altres parts –CCOO, CSICA i UGT- que no els atorgaven representativitat suficient per a estar a la mesa.

 

La sentència no és ferma i serà objecte de recurs per part de CCOO, CSICA i ACARL. A més sol·licitarem aclariment de sentència al tribunal perquè s'aprecia contradicció entre el “fallo” i algun dels fonaments de dret.

 

Sobre les intencions dels demandants, és bastant il·lustratiu el fet que des de la data de constitució de la mesa que van impugnar -8 de març de 2007- fins al dia de la signatura del Conveni -24 d’octubre de 2007- van passar més de 7 mesos, temps més que suficient per a presentar un conflicte que finalment per què serà? van decidir interposar, llavors sí de manera immediata, una vegada signat i publicat el Conveni en el BOE.

 

Però més enllà d'aquestes valoracions, el prioritari per a CCOO és que no es posi en qüestió el Conveni i per a això realitzarem totes les accions necessàries –a més de les legals- perquè el compliment i aplicació dels seus continguts es portin a terme a totes les caixes i fins al final de la seva vigència, que és el 31 de Desembre de 2010 .

 

Aquest és un bon Conveni, pels seus continguts i per la protecció que proporciona a les plantilles en aquests temps de crisis, i no permetrem que la irresponsabilitat del SEC acabi per perjudicar a tothom.

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es