Archivado en Comunicats, Ocupacio

Baixes incentivades: per què a mí?

Ocupació - BBVA Catalunya

Què canvia amb el PEIT? Que la destrucció de llocs de treball s’incrementa i s’accelera, sense que el nombre d’ofertes de prejubilació hagi augmentat en la mateixa proporció. O sigui, que el banc ha optat per buscar fórmules addicionals de reducció de plantilla.I la fòrmula més barata és empènyer companyes i companys joves, amb poca antiguitat, a deixar l’empresa.


Este artículo se publicó originalmente en BBVA (Sección Sindical BBVA) ,


pdf print pmail

Un dels anunciats, i denunciats sindicalment, objectius del PEIT és la reducció de plantilla, fruit de l’externalització i subcontractació de feines bancàries; en la mateixa direcció va el CLIMA, amb la nova estructura de CBCs i el tancament d’oficines. Però aquesta reducció és un procés que va començar molt abans.

A Catalunya, des de les fusions que van significar la creació del BBVA, hem passat d’una plantilla fixa de 5.700 persones al juny del 2000 a una de poc més de 3.700 actualment. Una destrucció de 2.000 llocs de treball (el 35% !!!) que s’havia realitzat, fins ara, a través de prejubilacions.

Què canvia amb el PEIT? Que la destrucció de llocs de treball s’incrementa i s’accelera, sense que el nombre d’ofertes de prejubilació hagi augmentat en la mateixa proporció. O sigui, que el banc ha optat per buscar fórmules addicionals de reducció de plantilla.

I la fòrmula més barata és empènyer companyes i companys joves, amb poca antiguitat, a deixar l’empresa. Per una banda, la consolidació dels contractats en pràctiques ha passat de més del 95% habitual a un 30%. Per altra, han aparegut nombroses ofertes de baixa pactada, sense dret a la prestació d’atur, al sector més jove de la plantilla.

Els contractats en pràctiques del 2008 són pitjors que els dels anys anteriors? NO. Les companyes i companys que ja van passar un any en pràctiques abans de consolidar, i ara porten 2, 3, 4 anys al banc han deixat de ser eficients? NO.

La raó és molt més senzilla i més contundent.

Prejubilar una persona de 50 anys, amb Nivell IX i 11 triennis li costa al banc, fins el moment de la jubilació, més de 600.000 €. Les ofertes de baixa incentivada es fan per la quantitat de 9, 12 o 14.000 €. Pel preu d’una prejubilació poden pagar 50 baixes incentivades.

Amb aquests números, és fàcil entendre l’interés del banc per “convèncer” joves a marxar del banc. Totes les referències a que “el banc no compta amb tu”, “no estàs donant el que esperàvem de tu”, etc., són simplement xerrameca coactiva per ajudar al “convenciment”. Per què a mí?: no perquè hagis passat de ser un treballador/a destacat a un incompetent. Simplement, perquè el banc vol reduir plantilla (degut a un PEIT èticament impresentable) i tu surts més barat.

Els i les joves del BBVA són tan vàlids, i tan necessaris, com la resta de la plantilla. El banc té l’opció d’oferir la baixa incentivada, o la prejubilació, a qui vulgui. Però noté el dret d’acompanyar les ofertes de coaccions i amenaces. I això és el que hem descobert que està passant en alguns casos.

Algun gestor de personal està deixant caure que la no acceptació de la baixa incentivada comportarà l’acomiadament. És completament inacceptable. CCOO combatrem les amenaces i, si cal, denunciarem les responsabilitats personals dels gestors que les facin.

Qualsevol persona que rebi una oferta de baixa, el primer que ha de fer, abans  de contestar al seu gestor/a, és posar-se en contacte amb CCOO o amb qualsevol dels seus delegats i delegades. CCOO us assessorarem i, cas d’haver sofert alguna coacció, intervindrem per posar fi a aquestes conductes inacceptables.

Quan els gestors van a parlar amb “prejubilables”, ja saben que la immensa majoria d’aquests companys consultaran amb el seu sindicat abans de decidir-se. Però amb la gent jove, dissortadament (per a ella i per a tothom) menys sindicalitzada, el banc creu que pot operar sense la intervenció del sindicat. Així li és més fàcil assolir els seus objectius.

Ningú que vulgui conservar el seu lloc de treball ha d’acceptar perdre´l. CCOO donarem tot el suport que calgui, i actuarem contra els coaccionadors.

Les baixes incentivades són una forma de reduir plantilla molt més problemàtica per al treballador/a que la prejubilació, però entenem que, en algun cas, pugui existir una voluntarietat real. El que no deixarem passar són les baixes amenaçades.

21 d’octubre de 2008

llegir comunicat en pdf

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es