Archivado en Comunicats, Ocupacio

Venda del grup assegurador de Banc Sabadell a Zurich

Negociacions a la direcció d’assegurances

23-10-2008 Valorem positivament la voluntat del banc de garantir el reingrés als 113 empleats de Banca d’Assegurances. No obstant això, li hem comunicat que l’acord hauria de considerar  el dret contractual de reingrés que ostenten 48 dels 113 empleats.(PDF: Cat)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail

Ahir ens vam reunir per segona vegada amb Banc Sabadell per abordar les situacions possibles de canvi laboral que la venda del 50% de les filials i la gestió a Zurich pugui provocar.

Els representants dels treballadors hem manifestat al banc les diferents inquietuds que els empleats ens han fet arribar sobre la proposta que havia fet Banc Sabadell per garantir el retorn a la totalitat de la plantilla en els següents terminis:

- Un període inicial de vuit mesos, comptant des de la signatura de l’acord, en el qual els empleats de les filials romandrien en les mateixes amb la finalitat de garantir l’estabilitat de les filials.

- Un període de dos mesos a comptar des de la finalització de l’anterior, en els quals els empleats podien, de forma voluntària, sol·licitar el retorn.

- Un període màxim de divuit mesos comptats des de la finalització de l’anterior, per canalitzar les sol·licituds de retorn en funció de la disponibilitat de llocs de treball a Serveis Centrals o en la xarxa d’oficines on hi hagués disponibilitat. A aquests efectes, s’aplicarà el criteri del Conveni Col·lectiu de Banca (article 30).

Abocats en aquesta realitat laboral provocada per la venda, que no teníem potestat per impedir i que no ens van consultar, hem de dir que valorem positivament la voluntat del banc de garantir el reingrés als 113 empleats de Banca d’Assegurances. No obstant això, li hem comunicat que l’acord hauria de considerar  el dret contractual de reingrés que ostenten 48 dels 113 empleats.

Conseqüentment hem presentat una proposta alternativa als terminis presentats per l’empresa, que és la següent:

·         Per als 48 empleats amb clàusula de reingrés.

 

1) - Un mes, a comptar des de la signatura de l’acord, perquè puguin sol·licitar el retorn.

     - A partir de l’acabament d’aquest període, nou mesos en els quals els treballadors romandran en les filials.

     - Un període de dos mesos a comptar des de la finalització de l’últim termini, per a la reincorporació d’aquests treballadors.

2) - Vuit mesos des de la signatura de l’acord, en els quals els empleats romandrien en les filials.

     - Dos mesos a partir de la finalització de l’anterior període, per a sol·licitar el retorn a Banc Sabadell o Grup Banc Sabadell.

     - Sis mesos comptats des de la finalització del període anterior, per a la reincorporació d’aquests treballadors.

·         Per als 65 empleats sense clàusula de retorn s’aplicarien els terminis proposats per l’empresa.

El tres de novembre tindrem una altra reunió amb l’empresa, en la qual se’ns comunicarà si la proposta nostra ha estat acceptada.

Continuarem informant.

Sant Cugat del Vallès, 23 d’octubre de 2008

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es